Beslutet om att förlänga den tillfälliga lagen som gör det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor utan att delta fysiskt fattades av Riksdagen under onsdagen.
Information som framgår av Riksdagens hemsida enligt nedan.

Läs hela betänkandet på länken nedan.

2020_21_CU5_20201127112152_Publicering  

 

Beslut
Möjligt att hålla digitala bolags- och föreningsstämmor även under 2021 (CU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förlänga den tillfälliga lagen som gör det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor utan att delta fysiskt.

Bestämmelserna innebär att en stämma kan hållas antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägare och medlemmar deltar enbart genom poströstning.

Eftersom coronapandemin gör att det inte går att förutse när stämmor kan hållas i normal ordning, förlängs den tillfälliga lagens giltighetstid till den 31 december 2021.