Svårigheten för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden har varit tuff under hela detta århundrade. Coronapandemin och hårdare amorteringskrav för förstagångsköpare gör inte situationen enklare, tvärtom. Det är redan nu ett allvarligt problem och det spås bli mycket värre under kommande år, till följd av mindre nybyggande.

Modellen finns presenterad hos Riksbyggen
Riksbyggen har tagit fram ett förslag på vad de kallar ett Ungbolån. Det kan liknas vid ett CSN-lån och avser att täcka maximalt 10 % av de 15 % som är det absolut lägsta kravet på kontantinsats. Lånet föreslås vara statligt och amorteringsfritt i maximalt 5 år.
I Storbritannien har en liknande lösning redan implementerats framgångsrikt som kallas ”Help to buy”

Statliga garantier för byggnadskreditiv
Bankens villkor för bostadsrättsföreningars belåning till byggnation är normalt att 50 % av de nybyggda lägenheterna är försålda. Med anledning av den osäkerhet som råder till följd av coronapandemin, har Riksbyggen lagt fram ett förslag om ett statlig garanti med syfte att minska de negativa effekterna som ett lägre bostadsbyggande för med sig.

Hela artikeln från Riksbyggen Opinion kan läsas här.