Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad för första gången under den senaste rekordsnabba räntehöjningscykeln.

“Den strama penningpolitiken i omvärlden bidrar till att inflationen fortsätter att sjunka tillbaka från fjolårets toppnivåer”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken ser tydliga tecken på att inflationen är på väg ner, men menar att det fortfarande finns risker som kan resultera i flera räntehöjningar framgent. Inflationen är fortsatt för hög och det finns en risk över att inflationen inte sjunker i önskvärd takt och stabiliseras vid inflationsmålet om två procent.

Det är framför allt priserna på tjänsterna som är motståndskraftiga och fortsätter stiga i en snabb takt och bidrar till den totala inflationen. Utöver tjänsterna så är svenska kronan enligt Riksbanken fortsatt “omotiverat svag”, vilket håller uppe prisökningstakten på varor.

Åtstramande penningpolitik för att inflationen ska bli låg och stabil

I stort sett anser direktionen att penningpolitiken måste fortsätta vara restriktiv, men det är passande att behålla styrräntan på nuvarande nivå. Direktionen har således bestämt att behålla styrräntan vid 4 procent men är redo att höja den om inflationen förvärras.

Prognosen för styrräntan indikerar en möjlig ökning i början av nästa år, och penningpolitiken förväntas vara stram under en längre tid för att få inflationen att sjunka tillbaka och stabiliseras nära målet på 2 procent. Ny information och dess påverkan på ekonomins och inflationens utsikter kommer att vara viktiga för utformningen av penningpolitiken. Riksbanken överväger även att öka försäljningen av statsobligationer. Ett beslut om detta kan tas vid det penningpolitiska mötet i januari.

Följ dagens presskonferens hos Riksbanken