Klockan 09:30 under torsdagsmorgonen var det klart att Sveriges Riksbank höjer räntan med 0,5 procentenheter vilket är den högsta höjningen på 22 år. Räntehöjningen ligger i linje med marknadens förväntningar och under morgonen sker det endast marginella förändringar på valutamarknaden. Breda OMXSPI handlas i skrivande stund kring 738 vilket mer eller mindre är en oförändrad bild jämfört med tidigare under morgonen. Dagens nedgång motsvarar dock 1,3 procent jämfört med gårdagens stängningskurs. 

Under 2022 har Riksbanken valt att höja räntan vid två tillfällen, senaste gången var i slutet av april och då höjdes räntan med 25 punkter. Under året har den amerikanska Riksbanken (FED) höjt räntan vid tre tillfällen samtidigt som europeiska Riksbanken (ECB) har aviserat en räntehöjning om 25 punkter som träder i kraft under juli, detta är den första räntehöjningen på över ett decennium. Från att under en längre tid drivit en aggressiv penningpolitik så har samtliga nämnda Riksbanker kommunicerat på ett mer hökaktigt sätt under 2022, detta i spåren av den skenande inflationen som sker på global basis. Exempelvis förväntas räntan höjas från ECB igen under september med ytterligare 25 punkter. FED som tidigare under våren kommunicerade att höja med 50 punkter under juni höjde i stället räntan med 75 punkter.