Rickard Langerfors ny VD för Klövern

Rickard Langerfors kommer att tillträda rollen som ny VD för bostadsbolaget Klövern den 11 september och ersätta den nuvarande VD:n, Patrik Mellgren. Langerfors kommer närmast från Nrep, som är Klöverns nya huvudägare.

“Jag ser fram emot att utveckla och expandera Klövern med dess utmärkta byggrättsportfölj, kompetenta personal med goda strukturer och skapa avtryck i stadsmiljön, samtidigt som jag har ett starkt fokus på hållbarhet”, säger Rickard Langerfors, den tillträdande VD:n för Klövern.

För närvarande är Rickard Langerfors chef för Nreps bostadsutveckling i Sverige. Han har tidigare innehaft positionen som vice VD för Magnolia Bostad och har även haft ledande befattningar på Skanska och HSB.

“Jag vill verkligen tacka Patrik Mellgren för det fantastiska arbete han har gjort med att utveckla Klövern till ett attraktivt bostadsbolag med en unik position på bostadsmarknaden”, säger Rickard Langerfors.

Klövern har påbörjat byggstarten för 800 lägenheter under hösten. Framåt är målet att påbörja byggnationen av mellan 2 000 och 3 000 lägenheter per år.

“Jag är stolt över allt det som jag och teamet på Klövern har lyckats åstadkomma de senaste åren. I en utmanande marknad har vi skapat ett välskött bostadsbolag och framgångsrikt förvaltat byggrätter för 24 000 bostäder. Med finansiering säkrad via Nrep har Klövern möjlighet att bli en av de mest framstående aktörerna på den svenska bostadsmarknaden de kommande åren”, säger Patrik Mellgren.