Allt fler vill göra skillnad för både miljön och privatekonomin och installera solceller på sina stugor, hus och gårdar. Vattenfall Eldistribution har dubbelt så många ansökningar för solcellsanslutning jämfört med samma tid 2021.

I en värld där klimatet är viktigare än någonsin väljer allt fler att producera sin egen solel för att bidra till ett hållbart samhälle. De höga elpriserna och att många ser över sin elförbrukning är också en bidragande faktor till att intresset för egen solel ökat explosionsartat. På fem år har antalet solcellsanläggningar med en effekt på under 20 kW, den typ privathushåll installerar, ökat med mer än 800 procent.

Det stora intresset leder till högre efterfrågan på anslutningar till elnätet. Vattenfall Eldistribution har hittills under 2022 haft mellan 2 500 och 3 000 nyanslutningsärenden per månad, varav cirka hälften rör solceller, vilket är nära en dubblering mot föregående år. Prognoser visar att antalet nyanslutningar hos Vattenfall Eldistributions privatkunder nästan tredubblas mellan 2021 och 2024.

Efterfrågan på anslutningar just nu är rekordstor och Vattenfall Eldistribution jobbar hårt för att tillgodose den och ge alla som vill möjlighet att satsa på solel. När efterfrågan ökar så snabbt ökar även ärendeinflödet vilket leder till längre handläggningstider, uppemot två månader, och längre ledtider innan anslutningen är utförd. För anslutningar som inte kräver ombyggnation eller förstärkning av elnätet, kan det ta upp till 4-5 månader. I de fall elnätet behöver förstärkas, tar det i dagsläget mellan 5-6 månader och upp till ett år för en anslutning.

Att så många vill producera egen el och bidra till energiomställningen är positivt och det är beklagligt att vissa kunder får vänta på att kunna använda sina solceller. Vattenfall Eldistributions privatkunder kan känna sig trygga med att man får ersättning för förlorad produktion när företaget inte håller sina ledtider. Ersättning för försening utgår från installationsmedgivande och betalas ut per automatik.

Nya solcellskunder kan få vänta länge på både leverans och installation av solceller och på anslutningen av anläggningen till elnätet. För att spara tid är det viktigt att alla som planerar att installera solceller beställer elanslutning samtidigt som man beställer solcellerna.