I år kommer ny solenergi med en effekt motsvarande en kärnkraftsreaktor att installeras i Sverige, bedömer branschföreningen Svensk Solenergi. Det ökade intresset för solenergi är något som även PiteEnergi har känt av de senaste månaderna.

– Intresset hos piteborna växer och vi ser en ökad efterfrågan från både villaägare och företag som vill installera solceller till sina fastigheter. Idag finns en trygghet med att tekniken fungerar samtidigt som engagemanget för att bidra till en hållbar framtid bara blir större, säger Jörgen Andersson Strand, vd PiteEnergi.

Enligt en prognos från Svensk Solenergi byggs det minst 34 000 nya anläggningar i år. Det är en ökning med över 50 procent från de 22 000 anläggningar som anslöt sig till det svenska elnätet i fjol.

– Det är glädjande att fler väljer att investera i solenergi. Vi går mot en framtid med ett rekordstort energibehov inte minst här i norra Sverige sett till alla stora industriinvesteringar som är planerade. Då behöver vi, både privatpersoner och företag, ta vara på möjligheterna med egenproducerad energi med hjälp av solpaneler på våra tak och fasader, säger Linnea Assmundson, innovationsledare Arctic Solar som drivs av Piteå Science Park.

Piteå Science Park driver tillsammans med PiteEnergi och RISE projektet Arctic Solar som arbetar för att fler företag ska investera i solel. En viktig del i arbetet är att sprida kunskap om solel i norra Sverige. Forskning visar att just Piteå med sina ljusa sommarnätter och mer än 2000 soltimmar per år har extremt goda förutsättningar för produktion av solenergi. Den anläggning som uppfördes vid PiteEnergi år 2011 är en av de mest effektiva i hela Sverige.

– Tvärtemot vad många tror så fungerar faktiskt solceller väldigt bra i kalla klimat. Solcellerna blir mer effektiva i svalare klimat och reflektionen från snön gör att produktionen ökar ytterligare, säger Linnea Assmundson.

Faktaruta Arctic Solar

Arctic Solar är ett samverkansprojekt med syfte att öka investeringstakten i solel bland små och medelstora företag i norra Sverige.

Solenergi är ett relativt outvecklat område i Norrland, det finns en utbredd skepsis mot hur solenergi ska fungera under de mörka månaderna och med all snö. Forskning som PiteEnergi har gjort tillsammans med Luleå tekniska universitet och det norska forskningsinstitutet Norut visar dock att snö och kyla ökar produktionseffektiviteten. En solelanläggning i kallt klimat är en lönsam och klimatvänlig affär.

Investering i solel är en varumärkesstärkande åtgärd som kan användas i marknadsföring gentemot klimatmedvetna konsumenter vilket i sin tur kan ökar lönsamhet hos företagen.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, PiteEnergi och Piteå Science Park.