Efter några år av osäkerhet när pandemin svepte över världen, har marknaden för coworking nu tagit ordentlig fart där både utbud och beläggningsgrad nådde nya rekordnivåer under andra halvåret 2021 och siffrorna fortsatte att stiga under första halvåret 2022. Det visar den årliga Coworkingrapporten från yta.se, som samlar unik data från samtliga coworkingaktörer i Stockholm, samt från sin marknadsplats.

Ladda ned Coworkingrapporten i sin helhet här

Förnyad optimism ger en ljus syn på kommande år
Det senaste året har präglats av en förnyad optimism där både utbud och efterfrågan har ökat. Trots att coworkingutbudet ökade med 22% under 2022 steg beläggningsgraden till rekordnivåer över 80% från utgångsläget 60% i 2021, vilket visar att fler och fler företag går mot en mer flexibel kontorslösning.

I dagsläget utgör coworking 4,5% av den totala kontorsytan innanför tull i Stockholm, och totalt i stor-Stockholm 371 000 kvm – en ökning med 65 000 kvm sedan 2021. De kommande åren ser riktigt ljusa ut med många planerade etableringar – över 80% av alla tillfrågade aktörer i Stockholm uppger att de ämnar öppna sammanlagt 211 000 kvm nya anläggningar fram till och med 2025.

I Coworkingrapporten finns en djupare analys av nuläget och framtiden. Rapporten tar även upp:

  • Marknadens och operatörernas framtidsutsikter
  • Ekonomisk tillväxt
  • Geografisk fördelning av marknaden – i Stockholm och i övriga Sverige
  • Nyöppningar
  • Beläggningsgrad
  • Prissättning
  • Efterfrågan
  • Djupdykning i produkten