Under 2023 fick nästan 20 000 individer omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL för att anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden. Det är en ökning med över 140 procent jämfört med 2022 då endast 8 190 personer erhöll stöd. Detta utgjorde det högsta antalet på ett år sedan 2020 då pandemin bröt ut och dessförinnan sedan 2014. Även med en nedåtgående ekonomi, en fördubbling av uppsägningar och en ökande konkurssiffra, finns det efterfrågan på stöd inom alla sektorer, även bland personer över 60 år.

Sysselsättningsgraden förblir relativt hög, dock har både antalet sysselsatta och arbetslösheten försämrats de senaste månaderna. Under 2023 fick över 90 procent av dem som utnyttjade omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL en ny möjlighet på arbetsmarknaden. Totalt sett fann 94 procent av dem en ny lösning under året, vilket är en historiskt hög siffra.

– Trots att vi befinner oss i en period med ett ökande antal uppsagda kan vi konstatera att resultaten för omställningsstödet har varit mycket fina med goda utfall för våra deltagare. De starka resultaten gäller över lag oavsett om vi tittar på exempelvis bransch, län eller åldersgrupp, säger Caroline Söder vd på Trygghetsfonden TSL.

Trygghetsfonden TSL har länge haft i uppdrag att bistå uppsagda personer att hitta nya jobb genom anställning hos andra, starta egna företag eller inleda längre studier. En positiv observation är att majoriteten snabbt återinträder på arbetsmarknaden, oavsett ålder. Deltagare under 40 år tar i genomsnitt mindre än 100 dagar att hitta en ny lösning, medan äldre vanligtvis tar 110 till 120 dagar. Bland deltagare över 60 år hittar åtta av tio en ny lösning.

Under det senaste året har Trygghetsfonden TSL utökat sitt uppdrag till att erbjuda vägledning för karriär och studier samt ekonomiskt stöd under utbildning med möjlighet till lärande under arbetslivet. Det finns ett ökande intresse bland anställda på TSL-anslutna företag för detta kompetensstöd, vilket sträcker sig över olika branscher och regioner. Över hälften av ansökningarna kommer från anställda inom industrin och handeln. Intressant nog är att majoriteten av ansökningarna via TSL kommer från män, medan en majoritet av ansökningarna i sin helhet kommer från kvinnor som söker kompetensstöd.

– I ett allt dystrare konjunkturläge är vi glada och stolta att kunna erbjuda möjligheter som ger fler förutsättningar att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och stå rustade för både väntade och oväntade förändringar. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen noggrant för att även fortsättningsvis ha kontinuerlig beredskap att erbjuda omställningsstöd i en föränderlig arbetsmarknad med samma höga kvalitet till våra deltagare, avslutar Caroline Söder.