Evolution, utvecklaren av livekasinospel, rapporterar en omsättning som överträffar förväntningarna under det andra kvartalet. Nettovinsten ökade och företaget nådde en rekordmarginal för ebitda. Under första timmens handel på fredagen faller Evolution drygt 3 procent på en i övrigt svag börs.

Omsättningen ökade med 28,2 procent och uppgick till 441 miljoner euro (344,0 miljoner euro). Detta resultat jämfördes med Bloomberg-analytikernas förväntningar som låg på 447 miljoner euro.

Ebitda-resultatet nådde 311,7 miljoner euro (238,2 miljoner euro), vilket var något över det förväntade resultatet på 310 miljoner euro. Ebitda-marginalen ökade till 70,7 procent jämfört med tidigare 69,2 procent.

Martin Carlesund, VD för Evolution, kommenterade det finansiella resultatet: ”Även om detta är ett starkt finansiellt resultat känner jag att vi operationellt kan göra mer för att få hävstång på vår exekvering.”

Rörelseresultatet steg till 281,5 miljoner euro (214,6 miljoner euro), med en rörelsemarginal på 63,8 procent (62,4 procent).

Resultatet efter skatt ökade till 264,1 miljoner euro (jämfört med tidigare 200,9 miljoner euro), vilket var något högre än analytikernas förväntningar på 258 miljoner euro.

Resultatet per aktie landade på 1,24 euro (0,92 euro).

Martin Carlesund fortsatte att kommentera företagets ambitioner: ”Vår ambition är som alltid att hantera våra kostnader på ett optimalt sätt så att vi får goda resultat och bra lönsamhet. Vi hade en stark ebitda-marginal om 70,7 procent under andra kvartalet, vilket ligger väl inom ramen för det tidigare kommunicerade intervallet på 68-71 procent för helåret 2023.”

Han påpekade också att företaget framgångsrikt hanterade externa utmaningar som ledde till en ökning av totala kostnader under första delen av 2023. Prisökningar påverkade fortfarande verksamheten, men Evolution arbetade aktivt för att begränsa deras påverkan och förbättra tillväxten genom ökad effektivitet.

När det gäller spelutbudet berättade Carlesund att de har planerat många spännande släpp av livespel under andra halvåret. Även lanseringarna av slumpgeneratorspel (RNG) kommer vara intensivare under andra halvåret och följer planen för att nå målet på över 100 spel totalt (inklusive livespel) under 2023. Planerna för 2024 är ännu mer spännande.

Slutligen framhävde Evolution-chefen att företagets finansiella ställning är stark. Som ett lönsamt bolag finansierat helt genom eget kapital kommer de att fortsätta investera och sträva efter tillväxt, trots att de möter en utmanande makroekonomisk miljö jämfört med föregående år. Under det andra kvartalet fortsatte de sin expansions- och investeringsstrategi i befintliga studior och planerar även att etablera nya studior på andra platser.