Ny statistik från bostadssajten Booli visar ett historiskt skifte på bostadsmarknaden. Vi har gått från en marknad med lockpriser och stora ökningar i budgivningar till att allt fler säljare istället tvingas prissänka sina bostäder för att få dem sålda. Statistiken visar dessutom att andelen prissänkta lägenheter nu är uppe i rekordnivåer. Allra störst är ökningen i Västmanlands län och Gotlands län där nästan var femte lägenhet har tvingats sänka utgångspriset. På husmarknaden toppar Stockholm och Gävleborgs län.

Under de senaste fyra veckorna prissänktes 15,5 procent av alla hus och lägenheter på marknaden. Att en bostad prissänks innebär att utgångspriset sänkts för att köpare och säljare ska mötas. Det är en hög andel av bostäderna på marknaden och för lägenheter är andelen prissänkta objekt uppe på rekordnivåer.

Detta nyckeltal har gått upp och ner historiskt. Under vecka 38 år 2013 låg andelen prissänkta hus på samma nivå som nu. Även under julen 2013 och 2014 var andelen prissänkta hus stor. För lägenheter var utvecklingen liknande under slutet av 2018 inför det skärpta amorteringskravet, men nivåerna var fortfarande lägre än idag.

 

– Ökningen av andelen prissänkta bostäder är just nu ovanligt dramatisk även när vi tittar så långt tillbaka som 2013. Att vi befinner oss i september, vilket vanligtvis är en månad med mycket aktivitet på bostadsmarknaden, gör att utvecklingen blir än mer påfallande. Det är tydligt att ränteläget och andra omvärldsfaktorer påverkar och att säljarnas prisförväntningar inte matchar de verkliga slutpriserna, säger Karin Grundeus, presskontakt på Booli.

I genomsnitt prissänks hus med 9,6 procent och lägenheter med 6,8 procent.

Flest prissänkta lägenheter finns i Västmanlands län följt av Gotlands län där över 19 procent av lägenheterna har fått sänka sitt utropspris. Norrbotten fortsätter att vara en av de mer stabila marknaderna i Sverige, här prissänker 8 procent av säljarna sina lägenheter nu.

Störst andel prissänkta hus finns i Stockholms län och Gävleborgs län där snittet ligger på 18 procent. I Jämtlands län sker minst prissänkningar, endast 8,2 procent av husen på marknaden.

– Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en bostad prissänks behöver det inte betyda att den kommer att säljas under utropspris, det kan ändå bli budgivning innan bostaden är såld. Det kan också vara så att säljaren plockar bort bostaden från marknaden och stoppar försäljningen eller försöker under nästkommande år i stället. En del säljare kan också lägga bostaden som snart till salu och plocka bort utropspriset tillfälligt, säger Karin Grundeus.