Reguity Group med Henrik Kristensen i spetsen och den mest kända tjänsten Nordiskt Värdepappersregister, en digital aktiebok för onoterade bolag som lanserades redan 2007, tar nu tag i problematiken med vårens bolagsstämmor som kommer att påverkas allvarligt på grund av den pågående pandemin.

Att avhålla en hybridstämma innebär att mötet hålls fysiskt på rätt plats men att man medger aktieägare att delta digitalt, något som bland annat Aktiespararna har lobbat för en längre tid.

Ett högre deltagande och engagemang är något som gynnar både bolaget och aktieägarna. I en tid då social distansiering råder, kommer det att vara omöjligt att hålla stämmor där alla som vill får säga sitt, utan att ta digitala tekniker till hjälp. Verkligen ett steg i rätt riktning.

Den nya tjänsten låter deltagarna legitimera sig med hjälp av Bank-ID och en loggfil håller ordningen på vad deltagarna har röstat i mötets olika frågor, vilka som deltagit och all annan information för att en hybridstämma ska kunna hållas enligt ABL:s alla regler.

Intresseanmälan för att använda tjänsten kan göras på www.hybridstamma.se