I dag träffades de företag och myndigheter som har möjlighet att förbättra den allvarliga kösituationen på Arlanda hos Stockholms Handelskammare för ett krismöte. Trots att problemet varit akut under flera månader har många åtgärder uteblivit. Regeringen behöver omgående tillsätta en krisgrupp som vidtar de extraordinära åtgärder som snabbt kortar köerna.

–Det är tydligt att många aktörer inte agerat tillräckligt snabbt och kraftfullt utan förlitat sig på sina invanda rutiner. Regeringen har än så länge stoppat huvudet i sanden och pekat på andra, men det duger inte när statens myndigheter och företag inte kan samarbeta, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare.

Handelskammaren kräver nu att regeringen omgående tillsätter en departementsövergripande krisgrupp tillsammans med relevanta myndigheter för att tillsammans vidta de extraordinära åtgärder och undantagsbeslut som snabbt kan korta köerna. Det kan till exempel vara:

  • Ge Säkerhetspolisen, Länsstyrelsen och Transportstyrelsen i uppdrag att prioritera upp säkerhetsprövningar kopplade till samhällskritisk transportinfrastruktur.
  • Regelinventering på förordnings- och föreskriftsnivå med syfte att förenkla och förkorta säkerhetsprövnings- och säkerhetskontrollsarbete med bibehållen säkerhet.
  • Stockholmskommunerna och Arbetsförmedlingen måste aktivt leta bland arbetslösa efter lämpliga kandidater att börja arbeta på Arlanda. Obehörig personal bör anskaffas för att genomföra moment som inte kräver säkerhetsklassning, givet att det kan göras utan bryta regelverk
  • Se till att personal med likvärdig säkerhetsklassning, inte nödvändigtvis för flygplatsarbete, ska kunna flytta till Arlanda utan ytterligare säkerhetsprövning. Redan nu flyttas flygplatskontrollanter från andra flygplatser till Arlanda. Nu bör man även flytta över skyddsvakter från andra skyddsobjekt – väktare och ordningsvakter som har motsvarande säkerhetsgodkännande och kompetens att fullfölja uppgifterna efter snabbutbildning på plats.
  • Att regeringen tar på sig den ekonomiska risk som uppstår när aktörer tvingas frångå rutiner, om det underlättar för myndigheterna att lösa uppgiften.
  • Att Swedavia får tillräckligt stöd för att det genomförs köoptimeringåtgärder utanför tullfiltret, som gör att genomslussningen kan gå fortare. Till exempel hjälpa resande att ha sitt bagage och kläder i ordning innan man kommer fram till säkerhetskontrollen.
  • Att regeringen vidtar samma typ av undantagsåtgärder som man gjorde under pandemin för att säkerställa att Arlanda fungerar. Till exempel att ge Swedavia mandat att frångå upphandlingsprincipen i syfte att snabbare hitta lösningar.

–Det är bra att man försöker få till köoptimering och använda personal utan säkerhetsklassning till de uppgifter som går. När Sverige drabbades av pandemin kunde vi kraftsamla och ompröva regelverk och rutiner. Vi vet att Sverige har förmåga att agera snabbt och resolut men det krävs ledarskap och handlingskraft, säger Andreas Hatzigeorgiou.

–På grund av vår geografi är Sverige beroende av flyget och Arlanda blir därför vår port mot världen. Flygplatsen måste fungera för att vi ska vara en konkurrenskraftiga som huvudstadsregion och land. Dessutom måste den måste fungera för att våra flygbolag och verksamheterna på Arlanda ska överleva, säger Andreas Hatzigeorgiou.