Det nya jobbskatteavdraget som riktar fokus mot låg- och medelinkomsttagare väntas uppgå till 11 miljarder kronor. Statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson avslöjade budgetnyheter under måndagen vid en presskonferens.

I regeringens höstbudgetsförslag ingår ett nytt jobbskatteavdrag. Ulf Kristersson påpekar att medan bidragen justeras för att följa inflationen har reallönerna inte följt samma trend. Det nya jobbskatteavdraget syftar till att låg- och medelinkomsttagare ska behålla en större den av sin inkomst.

Ulf Kristersson sade: “Syftet är att det alltid ska löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag.”

Enligt förslaget kommer skatten att sänkas med 14 000 kronor per år för en familj bestående av en polis och en sjuksköterska. Detta planeras kosta ungefär 11 miljarder kronor.

Det innebär att Tidöpartierna är överens om ett större jobbskatteavdrag än det som tidigare föreslogs i våras, när finansdepartementet uppskattade den minskade skatteintäkten till 8 miljarder kronor.

Statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson informerar om att det för närvarande finns 300 000 registrerade arbetslösa personer. Nästan hälften av dem har utländsk bakgrund, och 60 procent av alla bidragstagare är av utländskt ursprung.

Elisabeth Svantesson betonade: “Att fler arbetar och att fler utrikesfödda kvinnor kommer in på arbetsmarknaden är fokus.”

Stoppar höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt

För att finansiera detta meddelade regeringen under helgen att de fyra partierna är överens om att tillfälligt stoppa den automatiska höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt, vilket innebär att skattesänkningar för många högavlönade individer avbryts

Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag

Enligt Skatteverket ger nedanstående inkomster ingen rätt till jobbskatteavdraget:

  • sjukpenning från Försäkringskassan
  • föräldrapenning
  • ersättning från arbetslöshetskassa
  • sjuk- och aktivitetsersättning
  • pension
  • egen arbetsskadelivränta.

Allmän information om jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget kan endast användas för att minska din kommunala inkomstskatt och är inte tillämpligt på den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Dessutom påverkar Jobbskatteavdraget inte andra avgifter som den allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften eller avgiften till trossamfundet.

Det är viktigt att notera att Jobbskatteavdraget automatiskt beaktas i Skatteverkets skattetabeller som din arbetsgivare använder vid löneutbetalningar. Du behöver inte ansöka om detta avdrag själv.