Forskningsbolaget Redwood Pharma har nyligen meddelat att de har beslutat genomföra en företrädesemission värd cirka 32 miljoner kronor. Syftet med emissionen är att finansiera det regulatoriska arbetet och skala upp produktionen inför den kommersiella lanseringen av ögontorrhetsläkemedlet RP501. Aktien är runt lunch ned med över 50 %.

Enligt det officiella pressmeddelandet är företrädesemissionen säkerställd av både befintliga aktieägare och externa investerare, vilka tillsammans svarar för cirka 50 procent av emissionens kostnad genom tecknings- och garantiåtaganden.

Teckningskursen har fastställts till 0:30 kronor per enhet, vilket motsvarar 0:10 kronor per aktie. Teckningsperioden kommer att pågå från den 25 augusti till och med den 8 september.

Det är viktigt att notera att befintliga aktieägare som väljer att inte delta i emissionen kommer att uppleva en utspädningseffekt motsvarande cirka 75 procent.

För att möjliggöra genomförandet av emissionen har bolaget även säkrat ett kortfristigt brygglån på 5,5 miljoner kronor.