Redan vid 30 år har män ett stort sparövertag

Med hjälp av SCB:s statistik har Länsförsäkringar beräknat att genomsnittet av vad en 30-årig man och kvinna har kvar av sin lön varje månad efter att ha betalat för bostad, mat och andra grundläggande nödvändigheter. Resultatet visar att en man i genomsnitt har 5 000 kronor mer än en kvinna i samma ålder. Det innebär att kvinnor med lägre lön har mindre möjligheter att spara pengar och bygga en säker framtid för sig själva och sin familj. Emma Persson, som är privatekonom på Länsförsäkringar, påpekar att detta kan leda till ekonomiska svårigheter på sikt. En kvinna i 30-årsåldern har i genomsnitt drygt 7 000 kronor kvar varje månad efter att ha betalat skatt, bostad och mat, medan en man i samma ålder har kvar drygt 12 000 kronor – en skillnad på 5 000 kronor per månad.

En faktor som kan bidra till skillnaderna i lön mellan män och kvinnor är yrkesval och sektortillhörighet. Enligt färsk statistik från SCB utgör undersköterska det mest vanliga yrket i Sverige, och detta yrke domineras av kvinnor (89 procent kvinnor och 11 procent män). Det fjärde vanligaste yrket, lagerarbetare, är å andra sidan övervägande manligt (76 procent män och 24 procent kvinnor). Enligt Jobted tjänar en genomsnittlig undersköterska 23 850 kronor i månaden medan en genomsnittlig lagerarbetare tjänar 29 100 kronor per månad. Detta innebär en skillnad på 5 250 kronor i månaden före skatt.

– Orsakerna till skillnaderna i inkomst mellan män och kvinnor handlar dock inte bara om vilket yrke man väljer. Flera studier visar att skillnaden i arbetsinkomst mellan kvinnor och män ökar vid det första barnets födelse. Det beror inte bara på att kvinnor tar ut en större del av föräldraledigheten utan också på att många kvinnor går ner i arbetstid under småbarnsåren eller att arbetsgivaren inte erbjuder heltidstjänster. Frånvaro från arbetet som följer av föräldraledighet och deltidsarbete innebär även en högre risk att drabbas av försämrad löneutveckling, säger Emma Persson.

Inom ramen för ett förhållande, om man lever i ett sådant, går det dock att påverka den ekonomiska situationen. Genom att exempelvis kompensationsspara till den som tar störst ansvar eller låta den som har lägre lön stå för en mindre del av hushållets utgifterna, säger Emma Perssons och ger sina tips för ökat sparande för kvinnor:

  • Börja titta på vardagsekonomin. Summera ungefär hur stora era gemensamma utgifter är. Har ni olika stora inkomster är det rättvist att den som tjänar lite mer betalar lite mer av dessa. Räkna ut hur stor del av hushållets totalt inkomster ni båda tjänar och (exempelvis tjänar en 60 % och den andra 40 %). Använd sedan den procentsatsen för att fördela de gemensamma kostnaderna.
  • Prata om era gemensamma drömmar och sparmål. Vill ni köpa en villa om 5 år? Resplaner? Sätt av och fördela månadssparande till dessa sparmål på olika konton eller i olika investeringssparkonton.
  • Om du lever i en relation, se till att ni båda har ett eget sparande. Även om ni självklart tror och hoppas att ni ska leva ihop resten av livet, så händer ibland oförutsedda saker. Ni är ett ”vi” nu, men det kan komma en dag när man behöver kunna stå på egna ben med en egen påse pengar.
  • Oavsett om ni har barn nu eller inte, kan det vara bra att prata igenom hur ni fördelar eller vill fördela saker som föräldraledighet, vård av sjukt barn och deltidsarbete. Om den ena blir hemma med barnen mer än den andra, bör denne kompenseras för det i form av ett eget pensionssparande. Använd exempelvis detta verktyg för att räkna på hur mycket det kan handla om