Realtid Media genomför en emission och går mot notering. Visionen är att bli den ledande källan till information om den nordiska finansmarknaden för såväl aktörer i Norden som en internationell målgrupp.

De kommande fyra åren ska Realtid därför satsa stort och genom fem olika affärsområden bli informationsnavet i finansmarknaden. Startpunkten är en nyemission och notering av bolaget. Vilken marknadsplats det blir frågan om är emellertid inte kommunicerat, men Realtid har tidigare fört diskussioner med Spotlight när denna marknadsplats hette AktieTorget.

Realtid har genom ett redaktionellt erbjudande och en positionering mot finansmarknaden attraherat Sveriges mest köpstarka målgrupp. Under mars 2020 lanserade Bolaget en ny version av Realtid.se och nådde över 300 000 unika besökare per månad.

Som en av Sveriges ledande ekonomisajter är kommersialiseringspotentialen omfattande. Om bolaget når sitt mål att anskaffa 20 MSEK före emissionskostnader tror Realtids styrelse kunna utnyttja sin starka marknadsposition för att från och med Q4 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet och därefter fokusera på Bolagets expansionsstrategi. Målsättningen för 2021 är att Bolaget ska omsätta 40 MSEK med en EBIT-marginal om 15 procent, inklusive förvärv. Observera att emissionen är förlängd så frågan om det är så pass stort intresse för emissionen som styrelsen i Realtid hoppas på.