Svenska Investeringsbolaget Spiltan Invest har nyligen meddelat att de tillsammans med Industrifonden, Starbright Invest, anställda och tidigare ägare investerar i företaget Realforce. Den totala investeringen uppgår till över 50 miljoner kronor.

Realforce är ett företag som fokuserar på att effektivisera marknadsföringen inom mäklarbranschen. Genom sin mjukvaruplattform erbjuder de verktyg för fastighetsmäklare att automatisera marknadsföringsaktiviteter och kundhantering genom hela bostadsprocessen. Målet är att uppnå bästa möjliga resultat för både mäklare, säljare och köpare.

Under det senaste året har Realforce, med huvudkontor i Sverige, expanderat sin kundbas och etablerat sig hos några av de största mäklarkedjorna i USA och Norden. Företaget har även närvaro i Storbritannien, Australien och Nya Zeeland.

Göran Pallmar, Investment Manager och vice vd på Spiltan Invest, samt Ingunn Ukvitne, Investment Associate, har följt Realforce under en längre tid och är nöjda med företagets utveckling.

“Vi har följt Realforce under en längre tid och kan konstatera att bolaget har utvecklats i rätt riktning. Realforce har, i våra ögon, gjort de investeringar som krävs för att det ska kunna bli ledande inom sin bransch på den nordiska och amerikanska marknaden. Det nuvarande marknadsläget tillät oss också att investera i bolaget till en värdering som vi ansåg var rimlig,” säger Göran Pallmar och Ingunn Ukvitne.

Spiltan Invest, Industrifonden, Starbright Invest, anställda och tidigare ägare sammanlagt tillför över 50 miljoner kronor till Realforce. Företaget hade en omsättning på cirka 100 miljoner kronor 2022. Den nya investeringen kommer att möjliggöra både lönsamhet och en kommersiell lansering av Realforces nya teknikplattform. Lanseringen kommer primärt att fokusera på Norden och USA, som förväntas bli företagets största marknader innan årets slut.

André Hegge, vd på Realforce, är mycket nöjd över Spiltan Invests investering och betonar att det tillförda kapitalet kommer att användas för att introducera innovativa lösningar på marknaden och möta den starka efterfrågan på deras befintliga produkt.

“Vi är väldigt glada över att Spiltan Invest har valt att gå in som investerare. Med det tillförda kapitalet kommer vi att kunna fortsätta fokusera på att introducera innovativa lösningar på marknaden samt möta den starka efterfrågan på vår redan befintliga produkt. Vi kommer också få stöd att göra de åtgärder som vi anser nödvändiga för att Realforce ska vara ett bolag som står starkt och stabilt, oavsett om marknaden har med- eller motvind,” säger André Hegge.

Investeringen från Spiltan Invest och övriga investerare kommer att ge Realforce den finansiella styrka och stabilitet som behövs för att fortsätta sin tillväxt och marknadsutveckling. Det förväntas att företaget kommer att fortsätta vara en ledande aktör inom sin bransch och erbjuda innovativa lösningar för att effektivisera marknadsföringen inom mäklarsektorn.