Readly, som ofta presenteras som ett Spotify för digitala magasin har beslutat att notera sig på Stockholmsbörsen. Bolaget gör en nyemission på 450 miljoner kronor i samband med noteringen och existerande aktieägare har förbundit sig att teckna aktier för 390 miljoner kronor.

Starka befintliga ägare
Bland befintliga aktieägare återfinns Swedbank Robur, Tredje AP-fonden, Consensus Småbolagsfond. Bland nya investerare återfinns bland annat TIN Fonder, Handelsbanken Fonder, Skandia Fonder, Skandia Liv och C Worldwide Asset Manegement.

Positiv utveckling
Readly, som för en fast månadsavgift erbjuder obegränsat med läsmaterial från cirka 800 förlag och reaktioner, hade förra året intäkter på 265 miljoner kronor. Den årliga genomsnittliga tillväxten har varit 44 procent för perioden 2017-2019.

Bolaget skriver att både huvudägarna och styrelsen anser att tidpunkten är lämplig för en listning i syfte att bredda ägarbasen, främja fortsatt tillväxt och öka kännedomen om bolaget med prenumeranter, förlag och allmänhet.

Noteringen är förväntad att ske i slutet av september.

Läs allt om Readlys notering hos Finanstid
Readly till börsen i september
Nordnet och Readly på ISK
Hernhag rekar tvärtemot DI
Jättar säger upp avtal med Readly
DI – Teckna inte Readly!