Sent igår kväll meddelade Raybased Holding AB att de genomför förvärv samt en större verksamhetsförändring till att bli ett fastighetsbolag. Man kommer även i samband med detta göra ett namnbyte till Randviken Fastigheter AB samt tillsätta en ny styrelse och ledning. Aktien rusar flera 100% på fredagsmorgonen samtidigt som NGM-börsen meddelar att man placerar Raybased på observationslistan med omedelbar verkan.

Förvärvet innebär att man förvärvar samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget Randviken Förvärv AB. Randviken Förvärv AB har nyligen, indirekt genom bolagsförvärv, förvärvat 35 fastigheter från bolagen Fastpartner AB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Nötudden Fastigheter Holding AB, Cernera Fastigheter AB, Landia AB, Randviken Fastigheter AB, Fastighetsaktiebolaget Hägerberget samt från ägarna av Stadsviken Holding AB. Fastigheternas totala årliga hyresvärde uppgår till ca 169 mSEK. Säljarna kommer tillsammans med långivarna till Randviken Förvärv AB erhålla knappt 2,9 miljarder aktier i Raybased genom en kvittningsemission till en teckningskurs om 46 öre per aktie. Förvärvens underliggande fastighetsvärde uppgår till knappt 2,8 miljarder SEK och fastigheternas årliga hyresvärde uppgår till ca 169 mSEK.

”Vi har under en längre tid sett behov av en ökad digitalisering och tydligare energikontroll i fastighetsbranschen. Det är med all tydlighet så att det krävs en omfattande omställning som inte bara kommer bidra till en mer hållbar utveckling men som även kan öka värdet på våra fastigheter. Ett bolag fokuserat på tillväxt inom fastigheter med stabila kassaflöden samt ett tydligt fokus på PropTech och digital renovering är en kombination som jag tror kommer vara vinnande framöver. Tillsammans med den föreslagna styrelseledamoten Robin Rutili, som har stor erfarenhet av digitalisering och IoT‐teknik, har vi arbetat fram den grund som vi nu ser fram emot att få vidareutveckla tillsammans med Raybaseds duktiga medarbetare. Vi ser fram emot att vara drivande i den digitala och hållbara omställningen i fastighetsbranschen. Kombinationen av stabila kassaflöden och digitalisering tror vi kommer vara viktiga värdedrivare för bolaget”, säger Gustaf Segerborg som är tänkt att bli VD i Randviken Fastigheter.