Stockholmsbörsen handlades ned på torsdagen och flera bolag som lämnade rapport  tyngdes av sina resultat, vilket resulterade i betydande kursfall. Storbolagsindexet OMXS30 sjönk 0,5 procent till 2.225 vid stängningen, och aktier till ett värde av nära 24 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

En av de största negativa nyheterna kom från vitvarutillverkaren Electrolux, vars justerade rörelseresultat för det andra kvartalet blev 519 miljoner kronor, jämfört med förväntade 883 miljoner. Electrolux har också påbörjat förberedelser för att sälja icke-kärntillgångar till ett potentiellt värde av 10 miljarder kronor. Aktien föll med hela 20 procent.

Streamingtjänsten Viaplay tappade 49 procent efter att ha redovisat siffror för det andra kvartalet som var i linje med de preliminära siffrorna från juni. Bolaget genomför nu en strategisk översyn, vilket kan inkludera en nyemission och en försäljning av hela koncernen.

Gruv- och smältverksbolaget Boliden var det mest omsatta företaget på Stockholmsbörsen och tappade 12,7 procent efter att ha redovisat en rapport med ett kvartal där rörelseresultatet, exklusive omvärdering av processlager, sjönk till 833 miljoner kronor, påverkat av negativa engångsposter och lägre priser. Försäljningen uppgick till 18.442 miljoner kronor, något lägre än förväntat.

Inkassobolaget Intrum redovisade justerat rörelseresultat och omsättning som var något högre än förväntat för det andra kvartalet. Samtidigt utökade bolaget sitt kostnadsprogram, från 0,6 miljarder kronor till “mer än 0,8 miljarder kronor”, och slopade utdelningen för 2024. Bolaget undersöker också ytterligare åtgärder för att minska skuldsättningen. Aktien inledde med en nedgång på nästan 17 procent, men återhämtade sig starkt och stängde ned med mer beskedliga 1,8 procent. Bland annat fick vi se ett insynsköp av Intrums COO Annette Kumlien om ca 433 000 kronor, även Intrums chefsjurist Niklas Lundquist handlade aktier för omkring 160 000 kronor enligt Finansinspektionens insynsregister.

Hygien- och hälsobolaget Essity rapport redovisade ett justerat resultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar på 4.701 miljoner kronor, vilket var lägre än förväntat. Omsättningen var något högre än förväntat, men aktien föll ändå med 8,6 procent på grund av överraskande negativa resultat från det kinesiska dotterbolaget Vinda.

Försvarskoncernen Saab handlades upp med 4,1 procent efter att ha redovisat ett rörelseresultat och en försäljning som överträffade förväntningarna. Saab höjde också prognosen för organisk försäljningstillväxt till 16-20 procent för helåret 2023, från tidigare prognos om 15 procent.

Även teknikföretaget Alfa Laval handlades upp med 5,1 procent efter att ha redovisat ett justerat rörelseresultat och omsättning i linje med förväntningarna. Orderingången var 11 procent högre än förväntat.