En årlig undersökning som utvärderar dokumenterade ransomware-attacker över hela världen avslöjar att organisationer inom områden som kommuner, utbildning och sjukvård har upplevt en fördubbling av antalet angrepp. Resultaten från studien indikerar även att antalet ransomware-attacker i dessa sektorer har ökat med fyra gånger sedan 2021. Denna utveckling påskyndas av förbättrade attacker genom artificiell intelligens och ökad automatisering för att nå en bredare målgrupp.

Den färska undersökningen, utförd av Barracuda Networks, har analyserat 175 offentligt dokumenterade ransomware-attacker som inträffade mellan augusti 2022 och juli 2023. I undersökningen framkommer det att cyberkriminella allt oftare utnyttjar generativ AI för att genomföra snabbare och mer preciserade attacker.

Enligt Fleming Shi, CTO på Barracuda, kommer de senaste framstegen inom generativ AI att öka hastigheten och effektiviteten för ransomware-gäng att utföra attacker. Det blir därför nödvändigt för organisationer att vara utrustade med verktyg som kan upptäcka och förhindra sådana attacker, samt att vara robusta och redo att återhämta sig efter en attack.

Trots att det är färre framgångsrika ransomware-attacker mot infrastruktursektorn jämfört med kommuner, utbildning och sjukvård, har även denna sektor sett en fördubbling av antalet attacker under det senaste året. Inom finanssektorn sticker dock en intressant trend ut: antalet rapporterade attacker har minskat.

Peter Graymon, som är ansvarig för Barracuda Networks i Norden, förklarar att kommuner och utbildningssektorn är särskilt lockande mål för attacker eftersom de ofta saknar tillräckliga resurser för att skydda sig. Samtidigt är framgångsrika attacker mot sjukvård och infrastruktur särskilt allvarliga, då de kan få snabba och potentiellt katastrofala konsekvenser för människors hälsa. Detta är något som cyberkriminella försöker utnyttja för att öka sannolikheten att få utbetalt lösen. Den minskande trenden av attacker mot finanssektorn ses som positiv och kan möjligtvis förklaras av att dessa verksamheter generellt sett har bättre resurser och har blivit mer kapabla att skydda sig.