Tech-jättarna Apple, Amazon och Alphabet redovisade dåliga resultat på torsdagen, dagen efter att Facebook ägaren Meta gick emot den dystra trenden inom teknikbranschen genom att leverera bättre resultat än väntat.
Apples aktie sjönk med mer än 4 % efter att företaget publicerade en dålig rapport för det första kvartalet, rapporten missade förväntningarna på såväl omsättning som vinst och försäljning. iPhone-tillverkaren missade analytikernas vinstförväntningar för första gången på sju år, efter stränga Covid-19 låsningar och relaterade protester i Kina som störde iPhone-produktionen hos dess största leverantör.

Företaget visade också sitt största kvartalsvisa omsättningsfall på nästan sju år, rapporterade 117,2 miljarder USD, en minskning med 5,49 % jämfört med förra året. Siffran var lägre än analytikernas genomsnittliga prognos på 121,10 miljarder USD.

Apple hänvisade till pågående motvindar i en pressrelease som följde med rapporten, vilket analytiker beskriver som chockerande. Stränga nedstängningar i Kina, som producerar 90 % av de enheter som säljs globalt, kostade cirka 4 miljarder USD i förlorade försäljningar 2022. På en samtal med investerare på torsdagen sade Cook att iPhone-omsättningen skulle ha ökat under kvartalet om det inte var för dessa leveransproblem, men sade att produktionen är tillbaka till före nedstängningarna.

Under åren har Apple ses som en säker hamn för investeringar i den allt mer volatila teknikbranschen, men analytiker säger att den här rapporten visar att tidevarvet kan vara på väg att ändras. Företaget hade varnat i sin oktoberrapport om en avmattning, med CFO Luca Maestri som hänvisade till ”fortsatt osäkerhet runt om i världen”.

Man kan notera att det är en svår tid för teknikjättarna. Amazon har också upplevt en svår omställning efter sin pandemiboom, vilket har resulterat i en nettoförlust på 2,7 miljarder USD för 2022 jämfört med en nettovinst på 33,4 miljarder USD året innan. Även Alphabet (Google) har haft en svår tid med en nedgång i sökannonsering under en allt mer nedsaktande ekonomi, vilket har lett till missar av analytikernas förväntningar.

Å andra sidan har Facebooks moderbolag Meta brutit trenden med bättre vinster än väntat. Detta efter att CEO Mark Zuckerberg lovat att göra sociala mediebolaget mer smidigt, vilket har resulterat i en stigning i bolagets aktiekurs med upp till 26 % på en dag.

Även om Apple har undvikit de massuppsägningar som setts hos kolleger i teknikbranschen, så meddelade Cook under samtalet med investerare på torsdagen att bolaget skulle övervaka sin personalkostnader noga. ”Vi kapar kostnader, vi kapar anställningar och vi är mycket försiktiga och noga med de människor vi anställer”, sade han.

Sammantaget visar resultaten från de stora teknikjättarna att det fortfarande är en utmanande tid för branschen. Trots detta har Meta visat att det är möjligt att vända en dålig situation till en positiv en genom att förändra och bli mer effektiv.