Efter att ha ökat kraftigt under pandemin och sedan avmattat, påbörjar e-handeln nu en ny tillväxtfas. Enligt Boston Consulting Groups rapport “Winning Formulas for E-Commerce Growth” förväntas den globala e-handeln växa med en årlig takt på nio procent fram till 2027, vilket är mer än dubbelt så högt som den förväntade tillväxten inom den traditionella detaljhandeln, som beräknas uppnå en årlig tillväxttakt på fyra procent.

Under pandemin ökade e-handeln markant, men under 2022 såg många detaljhandelsföretag en avmattning i e-handelsförsäljningstillväxten. Även om konsumenterna återvänder till fysiska butiker i större utsträckning än tidigare, förväntas e-handeln ändå utgöra 41 procent av den globala detaljhandelsförsäljningen fram till 2027. Detta är en betydande ökning jämfört med den 18-procentiga andel e-handeln hade 2017.

Rapporten “Winning Formulas for E-Commerce Growth” bygger på en global undersökning som utforskar e-handelstrender från början av pandemin fram till andra kvartalet 2023. Studien inkluderar svar från 410 detaljhandelsföretag och 415 företag inom konsumentförpackade varor (CPG) över hela världen med olika omsättningar, från 50 miljoner dollar till över tio miljarder dollar.

Olof Darpö

– Även om e-handeln inte fortsätter att öka lika snabbt som under pandemin, har branschen genomgått en märkbar och varaktig förändring. Rivaliteten mellan nya aktörer och etablerade företag har ökat och nya köpbeteenden har betydande inflytande över dagens e-handelsförsäljning, säger Olof Darpö, Managing Director & Partner på BCG i Sverige och medförfattare till rapporten. 

 

Studien visar att e-handelsförsäljningen ökade med tre procent i Europa och sju procent både i USA och Asien under 2022, vilket är en avmattning jämfört med tidigare år. Den globala tillväxten förväntas uppnå en nio procent sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) till 2027, vilket är något lägre än den tidigare prognosen på 12–14 procent före pandemin, men fortfarande överlägset den förväntade tillväxten inom den traditionella detaljhandeln, som ligger på fyra procent.

Vinnare och eftersläntrare inom e-handel 

Undersökningen fokuserar på sex olika kriterier inom e-handel som kan fungera som ledande indikatorer för mognadsnivån hos varje deltagande företag:

  • Digitala investeringar som andel av den totala försäljningen
  • Antal initiativ samt antal ambitiösa initiativ som stöder e-handel
  • Mognad i teknisk infrastruktur
  • Organisationsstruktur med tydligt ägarskap för e-handel
  • Agil organisation och snabba, korsfunktionella beslutsvägar

I analysen har respondenter inom CPG- och detaljhandelssektorerna kategoriserats som antingen “vinnare” (företag som rapporterade tillväxt efter pandemin över 30 procent per år och är övertygade om att de kommer att se samma eller högre tillväxt fram till 2027) och “eftersläntrare” (organisationer som rapporterade tillväxt efter pandemin på tio procent eller mindre per år och saknar förtroende för sin framtida e-handelstillväxt). Vinnarna utgjorde 27 procent av detaljhandelsföretagen och 20 procent av CPG-företagen, medan 21 procent av detaljhandelsföretagen och 25 procent av CPG-företagen som undersöktes var eftersläntrare.

– I både detaljhandels- och CPG-världen är klyftan mellan de e-handelsledare som lyckas växa och de som halkar efter tydlig men det är en klyfta som kan överbryggas. Många marknader och kategorier är fortfarande flera år bort från full mognad inom e-handel och det finns stora möjligheter att genom rätt investeringar och bolagssatsningar driva företaget mot en ökad tillväxt. Att däremot inte investera och se e-handeln som ett av de viktigaste områdena att vinna i är att förneka en ny verklighet. Detta måste också efterlevas i verkligheten, VD och ledningsgrupp måste säkra att e-handeln inte bara ses som en kanal utan an strategisk investering för hela bolagets välmående och framtid, säger Olof Darpö.