Generativ AI öppnar upp för ökad produktivitet inom näringslivet och Sverige har gynnsamma förutsättningar att dra nytta av denna teknik, det framgår enligt en nyligen publicerad McKinsey-rapport.

Verktyg som ChatGPT har satt generativ AI på tapeten, en form av artificiell intelligens som kan automatisera komplexa uppgifter i högre utsträckning än tidigare. McKinsey uppskattar att denna teknik kan öka produktiviteten med upp till 4,4 biljoner amerikanska dollar årligen. För Sveriges del beräknas generativ AI potentiellt bidra med 178-309 miljarder kronor till BNP fram till 2040, enligt McKinseys rapport “Generativ AI: Sveriges ekonomiska potential”.

– Vi ser redan nu hur företag runtom i världen använder generativ AI för att skaffa sig konkurrensfördelar. Sverige kan bli ett av de länder där tekniken får snabbast genomslag. Vi är ett digitalt moget land med en befolkning som till stor del jobbar med precis den sortens komplexa arbetsuppgifter som tekniken är bra på att automatisera, säger Gardar Björnsson Rova, partner på McKinsey och Nordenchef för McKinseys AI-avdelning QuantumBlack.

Rapporten beskriver hur generativ AI kan automatisera vanliga arbetsuppgifter som utförs av många kunskapsarbetare i Sverige. Detta inkluderar beslutsfattande, samarbete och kreativt arbete. En betydande ökning av produktiviteten förväntas i Sveriges fem största yrkeskategorier: Hälsa & sjukvård, Affärsverksamhet/jurister, Kontorssupport, Utbildning & arbetskraftsutveckling samt yrkesverksamma inom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Branschöverskridande affärsfunktioner mest påverkade

De tre sektorerna som förväntas dra mest nytta av generativ AI är Högteknologi, Resor, transport & logistik samt Detaljhandel. Främst är det dock branschöverskridande affärsfunktioner, snarare än enskilda sektorer som förväntas bli mest påverkade. Sett till ekonomisk potential toppar följande affärsfunktioner listan:

  • Marknadsföring & försäljning (52 till 83 miljarder kronor fram till 2045)
  • Mjukvaruutveckling (40 till 83 miljarder kronor fram till 2045)
  • Kundservice (23 till 32 miljarder kronor fram till 2045).

– Generativ AI kan bidra till att automatiseringen i samhället sker tio år tidigare än förväntat. Tekniken innebär en jättemöjlighet för näringslivet och kan bli ett av de viktigaste verktygen för att komma till rätta med flera samhällsutmaningar, såsom en åldrande befolkning och omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Gardar Björnsson Rova.

 

Missa inte: Framtidens arbetsliv: Vilka yrken blir attraktiva i AI-tider?