Oron ökar bland medlemmarna i bostadsrättsföreningarna i landet enligt SBCs Bostadsrättsrapport 2023. Undersökningen visar att nästan hälften av styrelsemedlemmarna, 42 procent, uttrycker bekymmer över föreningens ekonomiska situation. Denna oro är betydligt större än föregående år då endast 26 procent av styrelsemedlemmarna kände sig oroade.

Även bland bostadsinnehavaren i allmänhet är det en ökning av ekonomisk oro, där 26 procent rapporterar oro. Rapporten för 2023 avslöjar också att styrelsemedlemmarna har en sämre förståelse för föreningens ekonomi än tidigare. I år uppgav 42 procent att de inte har tillräcklig insikt om ekonomin, jämfört med 33 procent föregående år.

– Att styrelsen känner sig kunniga inom ekonomi är en trygghet för de boende i bostadsrättsföreningen. Det är ett stort ansvar att sitta i styrelsen eftersom lagar, stadgar och andra regler måste hållas. Vissa föreningar har svårt att hitta styrelsemedlemmar som är villiga att ställa upp, och i vissa fall tar personer på sig uppdraget utan att förstå vad det innebär. Det är därför viktigt att sätta sig in i rollen och försöka hålla sig uppdaterad på lagar och annat som påverkar arbetet, säger Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling på Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

En aspekt där styrelsemedlemmarna har större förtroende än de boende är styrelsens aktiva insatser för att förbättra föreningens ekonomi. Här anser hela 82 procent av styrelsemedlemmarna att de är engagerade i sådana åtgärder, medan 24 procent av de boende inte har klarhet i styrelsens arbete för att förbättra ekonomin. Å andra sidan anser nästan en fjärdedel av styrelsemedlemmarna att deras styrelse inte besitter tillräcklig kunskap inom ekonomi.

– ­Som förvaltningsexperter på SBC vet vi hur viktigt det är att ha en styrelse som är aktiv och gör sitt jobb. Det är därför tryggt att veta att många i landets styrelser känner sig säkra i sitt arbete för förbättring, även om de är dagsläget både oroar sig över ekonomin och anser att kompetensen i vissa fall saknas. Mycket av arbetet landar i slutändan i ekonomiska frågor och därför är det oerhört viktigt att se till att ta ansvar och tillsammans säkerställa att kompetensen finns, avslutar Markus Pålsson.