Bristen på kunniga projektledare, byggledare och platschefer är fortfarande stor inom branschen. I Byggföretagens senaste medlemsundersökning uppgav 6 av 10 byggföretag att de fått tacka nej till uppdrag eftersom de saknar personal. Utöver det visar Ramirents rapport* en ökande efterfrågan på nya typer av kompetenser.

– Att hållbarhetsarbetet ses som viktigt inom branschen återspeglas i att 30 procent av de tillfrågade i Ramirentrapporten ser hållbarhetsexperter som en kompetens som saknas idag. Digitaliseringen är ytterligare en het fråga och här efterfrågar branschen såväl digitaliseringsexperter som AI-ingenjörer, drönartekniker och dataingenjörer, säger Anna Klebe, HR-ansvarig på Ramirent.

Utöver duktiga projektledare, byggledare och platschefer, är det framför allt hållbarhetsexperter (30%), logistiker (24%), digitaliseringsexperter (23%), AI-ingenjörer (19%) och processledare (11%), som byggbranschen efterfrågar.

– Det här är eftertraktade kompetenser, som vi behöver locka från branscher vi traditionellt inte brukar rekrytera från. För att lyckas med det, måste vi bli duktiga på att visa vad branschen kan erbjuda och samtidigt jobba med attityder och gamla strukturer för att visa att byggbranschen är en framtidsbransch där man är med och förändrar och utvecklar samhället. Branschen kommer genomgå stora förändringar – inte minst inom hållbarhetsområdet – och här ser jag att såväl kompetenser som insikter från andra branscher är avgörande för att skapa en modern byggsektor, säger Anna Klebe.

Duktiga på att vidareutbilda sig
Att vidareutbilda sig är ett steg i att föra branschen framåt. Ramirentrapporten visar att framför allt personer på ledande befattningar vidareutbildar sig frekvent. 73 procent av dem går någon form av utbildning minst en gång/år.

– Det är positivt! Branschen behöver fylla på med ny kunskap. Samtidigt sker mycket av lärandet på själva arbetsplatsen när man mixar mer erfarna med nya kollegor, och det lärandet är byggbranschen väldigt duktiga på, säger Anna Klebe.

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Sverige Bygger, som skickat ut en enkät till personer på ledande befattningar inom byggbranschen. Rapporten belyser frågor som hållbarhet, digitalisering, kompetensbehov, trivsel, säkerhet och jämställdhet inom branschen och finns att ladda ner här.