Enligt en undersökning från SkandiaMäklarna, kallad ”Räntetempen”, är svenskarnas oro inför Riksbankens tredje räntebesked för året, som kommer att presenteras den 29 juni, något mindre än vid tidigare besked. Fyra av tio känner fortfarande en viss oro inför beskedet, medan oron har avtagit helt hos tre av tio.

Enligt undersökningen uppgav 29 procent att de är i hög grad oroade inför räntebeskedet, vilket är en liten minskning jämfört med oron inför det föregående räntebeskedet i april, då siffran låg på 30 procent.

Även om många fortfarande känner oro inför beskedet, är det precis lika många som inte känner någon oro alls. Detta är en ökning med fyra procent jämfört med det första räntebeskedet för året. Det är intressant att notera att SCB:s senaste statistik visar att snitträntan på nya bolåneavtal var över 4 procent i mars, vilket är den högsta nivån sedan december 2011. Vid samma tidpunkt förra året låg räntan på 1,58 procent.

”Andelen personer som inte längre känner oro ökar när det talas om att räntetoppen är nära. Nu blir det intressant att se Riksbankens räntebana och hur den kommer att utvecklas. Vi ser att bostadsägare gradvis har anpassat sig till de nya högre räntorna, elkostnaderna och inflationen, men samtidigt finns det fortfarande oro bland vissa när ränteeffekterna ännu inte har påverkat privatlån och lån i bostadsrättsföreningar fullt ut. Det gäller särskilt för dem som har bundna lån eller lån som snart löper ut”, säger Andreas Moritz, VD för SkandiaMäklarna.

Inför det föregående räntebeskedet indikerades en hög sannolikhet för ytterligare räntehöjningar i juni och/eller september. Enligt Ekonomifakta kan bolåneräntan i slutet av året nå så högt som 5,5 procent, baserat på Riksbankens prognos för styrräntan och den historiska räntespreaden. Enligt bankernas prognos kommer styrräntan att ligga på 3,75 procent under sommaren, vilket skulle resultera i rörliga boräntor på 5,65 procent.

”Boräntan och sysselsättningen har en stark påverkan på bostadsmarknaden. Många har avvaktat på grund av externa faktorer som högre räntor, inflation och elpriser, och har skjutit upp sina köp- eller säljbeslut för sina bostäder, vilket har påverkat statistiken. Nu ser vi dock att pris