Riksbankens höjning på 0,25 procent idag medför att hushållen nu måste förbereda sig för betydligt högre kostnader under hösten. För en genomsnittlig tvåbarnsfamilj som bor i en villa innebär den senaste höjningen att räntekostnaden har ökat med cirka 4 700 kronor per månad sedan mars 2022. Men skillnaderna mellan regionerna är betydande. För en genomsnittlig hushåll i Stockholm ligger motsvarande siffra på 9 200 kronor per månad.

Det är framför allt boendekostnaderna som har ökat mest i Stockholm och minst i Västernorrland.

Vid beräkningarna har Länsförsäkringar tagit hänsyn till en familj med två vuxna och två barn som bor i en villa eller en bostadsrätt med en belåningsgrad på 75 procent och har en rörlig ränta.

Det vi ser inför hösten är att det framför allt är räntekostnaderna som kommer att påverka hushållen, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar:

– Medan prisökningarna på mat och el har minskat något på senare tid har räntan fortsatt att stiga och påverka boendekostnaderna. Och mycket tyder på att snitträntan (listräntan minus rabatt) kommer att närma sig 5 procent vid årsskiftet 2023-2024.

Stefan Westerberg ser risken att många familjer nu kanske tvingas använda sina besparingar för att klara de högre boendekostnaderna:

– För de familjer som redan har en stram budget och höga rörliga lån kommer denna räntehöjning att kännas i plånboken, och det är då frestande att börja plocka från sparkontot eller sluta spara varje månad.

– Det som påverkar räntekostnaderna är naturligtvis storleken på bolånet och om man har ett rörligt lån. Men det går att sänka kostnaderna genom att vara medveten om priserna och förhandla räntan med olika banker. Det kan innebära tusentals kronor i lägre kostnader, avslutar Stefan Westerberg.

Räntekostnaders utveckling sedan mars 2022 i olika län

I listan nedan presenteras räntekostnadens utveckling sedan mars 2022 för svenskar som bor i ett småhus.

Riket 4 662 kr
Stockholms län 9 235 kr
Hallands län 5 165 kr
Gotlands län 4 862 kr
Skåne län 4 758 kr
Västra Götalands län 4 747 kr
Uppsala län 4 474 kr
Södermanlands län 3 829 kr
Västmanlands län 3 419 kr
Jämtlands län 3 151 kr
Jönköpings län 3 151 kr
Kalmar län 2 881 kr
Örebro län 2 868 kr
Gävleborgs län 2 866 kr
Västerbottens län 2 865 kr
Norrbottens län 2 842 kr
Blekinge län 2 680 kr
Värmlands län 2 658 kr
Dalarnas län 2 504 kr
Kronobergs län 2 435 kr
Västernorrlands län 2 105 kr