Inflationen sjunker trögare än beräknat och den svenska kronan är fortsatt historiskt svag. Här är de främsta faktorerna som gör att det pekar mot en räntehöjning i november.

Inflationsnedgång trögare än väntat

Inflationsnedgången i Sverige ser ut att vara trögare än vad Riksbanken hade förutspått. Den svaga svenska kronan bidrar till detta, vilket ökar pressen på Riksbanken att höja räntan ytterligare. Tisdagens oktoberdata kommer att vara avgörande för Riksbankens räntebeslut den 23 november. Förhandsindikationer tyder dock på att inflationen fortsätter att överträffa Riksbankens förväntningar.

September överraskade men hur ser det ut i oktober?

I september var inflationen betydligt högre än väntat. För oktober förutspår svenska storbanker en fortsatt överskattning av Riksbankens framgångar i att bekämpa inflationen, med en förväntad ökning i KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) från 4,0 % i september till cirka 4,4 % i oktober.

Baseffekter och kärninflation

Denna uppgång i KPIF-inflationen anses vara en följd av baseffekter, särskilt med tanke på de volatila energipriserna från föregående år. Kärninflationen, exklusive energi, förväntas dock minska, men inte så mycket som Riksbanken hoppats.

Uppåtgående tryck från tjänstepriser och svag krona

En stark tjänsteprisinflation och en svag kronkurs, som ökar importpriserna, står i vägen för en snabbare inflationsnedgång. Detta kan tvinga Riksbanken att återigen revidera sina inflationsprognoser uppåt.

Internationella jämförelser och kronans roll

I jämförelse med Finland och Danmark, där kärninflationen minskar snabbare, framstår den svaga svenska kronan som en stor del av problemet. Även Norge, med liknande valutautmaningar, rapporterar ökad kärninflation, vilket indikerar en svår situation för Sverige.

Effekter på svensk ekonomi och möjliga åtgärder

Den svaga kronan och den tröga inflationsnedgången har redan påverkat inhemsk efterfrågan negativt, med minskningar i byggande, konsumtion och nya jobbtillfällen. Detta lämnar få alternativ för Riksbanken annat än att återigen höja styrräntan, sannolikt till 4,25 %, i hopp om att stärka valutan. Vart Riksbanken hamnar får vi se om tio dagar men som det ser ut just nu så pekar mycket på en höjning i november.