Vid mötet i april valde Riksbanken att höja räntan med 50 punkter och meddelade att det är troligt att de kommer att genomföra ytterligare en höjning på 25 punkter under juni eller september månad. Inflationen är fortfarande hög och besvärande, men det finns flera tecken som tyder på att toppen har passerats, inklusive producentprisindex som sjönk från 26 procent förra sommaren till 3,5 procent i april detta år.

Fredrik Carlsson, VD för Carlsson Norén Asset Management, kommenterade:

“Även det som händer i USA där de regionala bankerna faller som käglor efter stora uttag av kunderna är åtstramande. När nyheter som dessa sprider sig till Europa, så blir bankerna försiktigare vilket ECB redan konstaterat. Följden blir att mixen av styrränta och tillgång på kapital gör att man inte kan höja mer. Centralbankerna med Riksbanken i spetsen lekte med negativa eller nollräntor under lång tid under högkonjunktur. Att tro att detta inte skulle leda till felallokeringar av kapital var okunnigt och vi ser resultatet av detta, inte minst i marknaden för kommersiella fastigheter. När centralbankerna till slut insåg sitt misstag, så var det för sent och man såg sig tvungna att höja i den snabbaste takten i mannaminne.”

Trots den ökade oron, var det mycket lugnt på räntemarknaden under april vilket bolaget skriver i fondernas förvaltarkommentarer.

”Riksbanken kommer att avstå från ytterligare höjningar av styrräntan och nästa steg kan bli en sänkning,” säger Martin Norén som förvaltar fondbolagets lågriskfond Carlsson Norén Macro Fund som rapporterade en avkastning på +0,61% i april och 1,94% från årsskiftet.