Under sommaren höjdes räntan på obetalda skatter för andra gången detta år. Om lite över 2 veckor löper drygt en miljon skattebetalare risken att drabbas av den maximala kvarskatteräntan på 20 procent.

Skatteverket har för andra gången i år höjt räntan på de så kallade skattekontona. Detta medför ökad ränta på belopp som ännu inte betalats in, samt en strängare bestraffning för eftersläpande skatteskulder.

Myndighetens räntesatser bestäms av utvecklingen av räntan på statsskuldväxlar med en löptid på sex månader.

Räntan höjdes initialt i februari för att sedan höjas igen den första augusti. För de som har ett överskott på skattekontot får nu en skattefri ränta på 2,25 procent.

Den nuvarande lägre underskottsräntan är fem procent och är ej avdragsgill. Denna ränta ackumuleras dagligen och appliceras under den 90-dagars period då det är tillåtet att skjuta upp betalningen av skatteskulden. Denna period avslutas 90 dagar efter att deklaranten har mottagit sitt definitiva skattebesked.

Efter detta tidsspann höjs räntan till 20 procent. De ökade räntesatserna för ej betalda skatter påverkar även företag som har beviljats tillfällig anstånd med betalningen av skatter och avgifter.