Riksbanken förväntas genomföra en ny dubbelhöjning av styrräntan på onsdag enligt de flesta ekonomer. Swedbanks chefsekonom, Mattias Persson, tror till och med på en dubbelhöjning till efter det, upp till en topp på 4 procent i styrränta i sommar. En dubbelhöjning på 50 punkter skulle lyfta styrräntan till 3,50 procent, den högsta nivån sedan hösten 2008.

Kärninflationen ligger över Riksbankens senaste prognoser och långt över målet, vilket ökar trycket på Riksbanken att fortsätta strama åt. Marknaden prissätter en höjning på 50 punkter, vilket enligt Peder Beck-Friis, Londonbaserad kapitalförvaltare på amerikanska Pimco, är en rimlig bedömning givet var inflationen är.

De flesta experter räknar med att det blir ännu mer innan räntehöjningarna är klara för denna gång. Swedbanks ekonomer ser framför sig hur Riksbanken ligger kvar på 4 procent i styrränta till i början av nästa år vilket beräknas lyfta de rörliga boräntorna till omkring 4,50-4,60 procent.

Precis som Finansinspektionen, Riksbanken och Internationella valutafonden (IMF) bedömer Persson risken för en svensk finanskris – när boräntorna fortsätter uppåt och fastighetssektorn pressas av högre finansieringskostnader – som begränsad. Men, oron för finansiella problem i banksektorn har lagt sig enligt Persson. Vix-index har fallit ned under historiska snitt och såväl utflöden ur banker och turbulensen på obligationsmarknaden har avtagit markant.

Persson tror dock inte att detta är ett avslutat kapitel, och han tror att det kommer att behövas mer kapital i banker, kanske framförallt i USA, till följd av förluster och utflöden.

På lite längre sikt räknar Persson med att inflationsläget normaliseras – fast på en högre nivå än före inflationschocken efter pandemin och Ukrainakriget. Min bedömning är att styrräntan på 5–10 års sikt kommer att ligga på 1,50–1,75 procent. Det borde ge en boränta strax under 3 procent.

Risken är annars att kronan försvagas ytterligare, vilket skulle späda på det inhemska inflationstrycket, säger Beck-Friis, och vi förväntar oss att ECB fortsätter höja räntan i kommande möten, vilket ökar trycket på Riksbanken att följa efter.