Riksbanken väntas lämna styrräntan oförändrad

På torsdag väntas Riksbanken att lämna räntebesked om att styrräntan förblir oförändrad, en prognos som stöds av siffror från Factset. 2024 markerar ett skifte för Riksbanken, som nu har åtta möten per år istället för fem. Det innebär att nästa veckas möte endast kommer att ge en penningpolitisk uppdatering utan nya prognoser.

Nordeas syn på räntesänkningar

Trots frånvaron av nya räntebanor vid detta möte, menar Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson att Riksbanken bör ge en verbal justering. Denna skulle indikera att den första räntesänkningen är närmare än tidigare förväntat och att slutpunkten blir lägre än vad som presenterades i novemberrapporten. Isaksson tror dock inte på bekräftade räntesänkningar förrän vid marsmötet.

Handelsbankens förväntningar

Handelsbanken instämmer med Nordea och förutspår att Riksbanken muntligen kommer signalera möjliga räntesänkningar under andra halvåret 2024, förutsatt att ekonomin följer förväntningarna. De påpekar att en normaliserande inflation och osäkra tillväxtutsikter motiverar en kommande mjukare penningpolitik.

Risken för låg inflation

Nordea lyfter fram risken för en alltför låg inflation som ett växande tema under 2024, vilket kan motivera ytterligare räntesänkningar.

När kan räntesänkningar börja?

Nordea förutspår att styrräntan sänks vid varje möte från maj och landar på 2,50% i december 2024. SEB däremot tror på en start i maj men en styrränta på 3,00% vid årets slut, 50 punkter högre än Nordeas prognos. Handelsbanken ser en start i juni, med en stor nedrevidering av styrränteprognosen redan i mars.

Swedbank anser att fallande inflation och en starkare krona öppnar upp för en mjukare Riksbank. De räknar med att Riksbanken börjar sänka räntan i maj, med ytterligare tre sänkningar under året, vilket leder till en styrränta på 3,0 procent vid slutet av 2024.

Sammanfattning

I sammanfattning väntar marknaden på ett oförändrat räntebesked från Riksbanken denna vecka. Men, med fokus på den verbala kommunikationen, letar analytiker efter tecken på när och hur Riksbanken planerar att sänka räntan, med första indikationer som kan komma redan i mars.