Quickbit har nu överenskommit med säljaren av DCS att inte fullfölja förvärvet. Motivet är att kostnaden för Quickbit att på egen hand söka nödvändiga tillstånd i Nederländerna väsentligen understiger den tilltänkta köpeskillingen om 400 000 EUR.

Det framgår av ett pressmeddelande på måndagsmorgonen. Quickbit ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

Beslutet tas mot bakgrund av att en överenskommelse har nåtts med säljaren av DCS, Quantoz N.V. Överenskommelsen innebär att förvärvsprocessen avbryts omedelbart och köpeskillingen om 400 000 EUR inte utbetalas. Inga övriga nya kostnader belastar Quickbit i samband med den avbrutna förvärvsprocessen. Quickbit har idag möjlighet att genomföra transaktioner med kryptovaluta genom direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort via integreringen mot betalplattformen Payment IQ.

Motivet till beslutet att avbryta förvärvsprocessen är att kostnaden för Quickbit att på egen hand söka nödvändiga tillstånd i Nederländerna väsentligen understiger 400 000 EUR. Quickbit har dessutom tillgång till direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort genom integreringen mot betalplattformen Payment IQ. Detta medför att Quickbit kan genomföra transaktioner med kryptovaluta genom direktbetalning hos alla e-handelsaktörer i Nederländerna som är anslutna till iDEAL och Sofort. Sammantaget innebär dessa två faktorer att värdet för Quickbit att förvärva DCS idag är väsentligt lägre än tidigare.

– Att avbryta förvärvet av DCS är det rätta beslutet för Quickbit och jag är glad att den goda dialogen med säljaren Quantoz N.V. har lett till att vi slutligen enats om att avbryta processen utan kostnader. För Quickbits del har vi i praktiken redan tillgång till båda direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort. Vi ser en fortsatt oförändrat stor potential i den holländska marknaden och Quickbit kan nu kapitalisera på denna marknadspotential på ett både snabbare och billigare sätt, dels genom vår befintliga integration mot Payment IQ och dels i ett senare skede genom att göra en egen ansökan, säger Serod Nasrat, vd Quickbit.