Quickbit har förvärvat 100 procent av aktierna i det norska bolaget Balder Solutions. Genom förvärvet erhåller Quickbit de nödvändiga registreringar som krävs för en kommande lansering av Quickbit App och Quickbit Card i Norge, som utgör nästa steg i Quickbits expansionsfas. Köpeskillingen uppgår till 2,5 MNOK och finansieras i sin helhet med egen kassa. Quickbit ingår i Finanstids koncept “Veckans Aktie”.

“Som vi kommunicerat tidigare avser vi att lansera Quickbit App och Quickbit Card i Norge efter att lansering skett i Sverige. Norge är en marknad med stor potential för oss. Med förvärvet av Balder tar vi ett steg närmare lansering av Quickbit App och Quickbit Card till den norska konsumentmarknaden, som utgör nästa steg i Quickbits expansionsfas”, säger Serod Nasrat, VD.

Köpeskillingen uppgår till NOK 2,5 miljoner och finansieras med med egen kassa vid tillträdet. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet i Quickbits brutna räkenskapsår 2021/2022. Balders huvudsakliga tillgångar vid tillträdet består av en registrering som ”Virtual currency service provider” hos Finanstilsynet (norska finansinspektionen).

Transaktionen i sammandrag

  • Quickbit har ingått avtal om att förvärva 100 procent av Balder.
  • Säljare är BitGate AS, som innehar samtliga aktier och röster i Balder.
  • Tillträde till förvärvet beräknas ske under det andra kvartalet i Quickbits brutna räkenskapsår 2021/2022.

Om Balder Solutions AS

  • Balder Solutions AS är ett norskt aktiebolag baserat i Oslo.
  • Per den 19 juli 2021 har Balder Solutions AS inga medarbetare.
  • Balder hade under det senaste räkenskapsåret en omsätting om cirka 1 MNOK.