Parans Solar Lightnings storägare QPT har överfört ett första ramavtal med ett potentiellt ordervärde på cirka 80 miljoner kronor till Parans Light Technologies Ltd (PLT), baserat på investeringsavtalet mellan bolagen.

Det framgår av ett pressmeddelande på måndagsmorgonen. Parans Solar Lighting ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

PLT, som är ett är helägt dotterbolag till Parans Solar Lightning, håller på att starta upp sin operationella verksamhet, uppger Parans. Ramavtalet innehåller fem delprojekt inom stadsdelen Chengyang utanför staden Qingdao som skall vara klara under 2021 och 2022.

Den 26 mars 2021 tecknades ett trepartsavtal mellan Jihongtan Sub-district Government of Chengyang District och Government Urban Investment Platform Company samt Qingdao High-Train Town Investment Group.

“Enligt ramavtalet skall parterna ge QPT, och i förlängningen PLT, prioritet i inköp av IoT Street Lights, 5G Smart Towers samt Parans solljusprodukter. Inköpen baseras på fem delprojekt med ett inköpsbehov på cirka 80 miljoner kronor under en tvåårsperiod”, skriver Parans.

Följande delprojekt ingår i ramavtalet:

  1. Innovation Park Project: Planerad landyta är 27.5 hektar, med en byggarea på 75 000 kvadratmeter och planeras att vara klart under 2021.
  1. Zhongche Avenue Project: Har en total längd på 12,5 km, vägbredd på 50 meter samt en grön yta på ca 100 000 kvadratmeter. Projektet förväntas vara klart under 2022.
  1. Aodong Road Project: Vägsträckan är 7,1 km med en bredd på 50 meter samt en lägre del på ca 80 meter. Total projektbudget är 2,5 miljarder. Projektet startade 8 april 2020 och är planerat att vara klart under maj 2022.
  1. Shuangchuang Park Project: Projekterad landyta är ca 100 hektar med en byggyta på 300 000 kvadratmeter. Projektet skall vara klart under 2022.
  1. EMC Project of Jihongtan Sub-District Office: Energy Managemnt Contract innebär att man genom en lokal finansiell lösning byter ut samtliga lyktstolpar i en stad och staden betalar en löpande licensavgift till den externa finansiären. I stadsdelen Jihongtan finns ett stort antal gamla lyktstolpar som skall bytas ut. Jihongtan Sub-District Office har valt QPT och PLT för att genomföra dessa byten.