Qlosr Group ska leverera nätverkstjänster till friskolekoncern – Ordervärde uppgår till 18 MSEK

Qlosr Group har tecknat ett tilläggsavtal för att leverera paketerade prenumerationstjänster för nätverk till en av Sveriges största friskolekoncerner, med över 45 skolor i Sverige. Det totala värdet uppgår till cirka 18 MSEK och längden på kontraktet sträcker sig initialt över 4,5 år. Leveransen kommer att starta omgående och trappas upp under första kvartalet 2023 för att fortgå löpande under hela 2023.

Affärsmodellen som bygger på ett nära partnerskap med kunden och att ständigt utmana och utveckla oss och våra tjänster resulterar ännu en gång i att kunden väljer att avropa nya paketerade prenumerationstjänster från Qlosr Group. Genom att addera nätverkstjänster till den befintliga leveransen stärker vi vår position och förblir en strategisk viktig partner till kunden i deras fortsatta tillväxt. När många av våra större kunder väljer att både förlänga och utveckla ger det oss en trygghet i att vår tillväxt på tillväxtstrategi fungerar på det sätt vi önskar, säger Jonas Norberg Group CEO, Qlosr Group AB (publ).

Tilläggsavtalet omfattar nätverkstjänster som trådlöst nätverk, lokalt nätverk och central infrastruktur och ska levereras i hela Sverige till merparterna av kundens skolor och verksamheter.

Qlosr Group befäster därmed sin position som en ledande aktör inom IT leveranser och digitalisering för skola- och utbildningsverksamheter i Sverige.