2023 var på många sätt ett utmanande år för privatekonomi. Nedan kan du läsa mer om tre intressanta trender och hur de förväntas utvecklas under 2024.

Hur blir bostadsmarknaden 2024 efter ett iskallt 2023?

Bostadsmarknaden 2023 kan beskrivas som iskall sett till antalet genomförda bostadsaffärer. Samtidigt menar Erik Wikander, vice vd Svensk Fastighetsförmedling att prisutvecklingen varit “relativt normala” med hänsyn till prisutvecklingen under pandemiåren.

– De senaste åren har inneburit 165 000–175 000 bostadsaffärer per år förutom pandemiåren då det gjordes 200 000 affärer. Bostadsmarknaden 2023 avslutades på ca 150 000 affärer men andra ord finns ett stort uppdämt behov att flytta, säger Erik Wikander.

Här kan du läsa om vilka karaktärsdrag bostadsmarknaden 2024 förväntas presentera!

Så blir pensionen 2024 – allt om pension nästa år

Vad som väntar under 2024 vet ingen, det gäller även för det svenska pensionssystemet. Men enligt Pensionsmyndigheten så förväntas den klara majoriteten påverkas positivt under nästa år vilket är ett steg i rätt riktning för starkare privatekonomi.

– Nästa år bidrar premiepensionen med ett plus till den totala pensionen för de allra flesta. Dessutom får de som har en låg inkomstpension en relativt stor ökning av garantipensionen. Så även om inkomstpensionen ökar blygsamt i förhållande till inflationen så får de flesta en större höjning av sin pension nästa år jämfört med vad de fick i januari i år, säger Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Här kan du läsa om pensionen 2024 samt hur mycket den förväntas stiga!

Bostadsrättsföreningars avgiftshöjningar inför 2024

Många bostadsrättsföreningar har höjt avgifterna under årets gång. Frågan som återstår – är det färdighöjt?

Jonas Gustavsson, expert ekonomisk förvaltning på Nabo flaggar för risken att flera höjningar trillar in under 2024.

– Många avvaktar med ökningar tills man behöver ändra sin belåning eller väljer att senarelägga avgiftsökningar bortom januari som är en tuff månad för många. Även om räntetoppen förhoppningsvis är nådd beräknar vi att räntekostnaden kommer vara som högst under 2025 för bostadsrättsföreningarna. Därför ska man räkna med att avgiftshöjningarna fortsätter, säger Jonas Gustavsson.

Här kan du läsa om trenden för avgiftshöjningarna som Jonas Gustavsson menar att man kan vänta sig under 2024!