Prisutvecklingen på bostadsmarknaden i juli visar en positiv trend för villor medan bostadsrätter har upplevt en nedgång.

Enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik har priserna på villor ökat med 1% medan priserna på bostadsrätter har minskat med 1 % under juli månad. Denna utveckling har pågått under en längre tidsperiod, och på årsbasis ligger priserna på bostadsrätter nu 2 % lägre jämfört med förra året, medan villapriserna har sjunkit med 10%.

Bostadsrätter – regional variation i prisutvecklingen

Priserna på bostadsrätter har varierat beroende på region. Under juli månad minskade priserna för bostadsrätter i Storstockholm med 1%, medan de centrala delarna av Stockholm upplevde en ökning på 1 %. Storgöteborg hade oförändrade priser medan de centrala delarna ökade med 1 %. I Malmö stod priserna stilla både i storstadsområdet och de centrala delarna. På årsbasis varierar prisutvecklingen för bostadsrätter från en ökning på 1 % i Storstockholm till en nedgång på 5 % i Storgöteborg, enligt Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor – oförändrade priser i storstadsområdena

Villapriserna i samtliga storstadsområden visade oförändrade priser under juli månad. Den positiva prisutvecklingen för villor över hela riket berodde på en ökning av priserna utanför de tre storstadsområdena med 1 %, vilket utgör cirka 70 % av marknaden. Priserna på villor har dock minskat med 9 % till 11 % på årsbasis, även utanför storstadsområdena, enligt Per-Arne Sandegren.

Antalet sålda bostäder och marknadsprognos

Antalet sålda bostäder fortsätter att vara lågt vilket påverkar prisutvecklingen på bostadsmarknaden, med en minskning på 12 % jämfört med samma period föregående år. Under de senaste tre månaderna har 13 800 villor och 23 000 bostadsrätter sålts. På riksnivå var medelpriset för en villa under juli månad 3,2 miljoner kronor, medan kvadratmeterpriset för bostadsrätter var 37 600 kronor.

Mäklarsamfundets förväntningar

Mäklarsamfundet kommenterar att sommaren vanligtvis innebär en långsam period på bostadsmarknaden, och juli var inget undantag. Enligt Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet, är frågan nu hur priserna kommer att utvecklas under hösten. Majoriteten av Mäklarsamfundets medlemmar förväntar sig oförändrade priser, men det finns fler som tror på stigande priser än sjunkande priser.

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden

Här är några utvalda statistiska uppgifter för bostadsrätter och villor i olika regioner under juli 2023:

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juli 2023

Region 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket -1 % ± 0 % -2 % 37 564
Centrala Stockholm +1 % +3 % ± 0 % 105 994
Stor-Stockholm -1 % -1 % +1 % 59 287
Centrala Göteborg +1 % +2 % -4 % 64 650
Stor-Göteborg ± 0 % +3 % -5 % 44 720
Centrala Malmö ± 0 % +3 % -4 % 37 199
Stor-Malmö ± 0 % +5 % -4 % 35 242

 

Prisstatistik VILLOR, juli 2023

Region 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket +1 % +2 % -10 % 3 183 000
Stor-Stockholm ± 0 % +1 % -9 % 5 956 000
Stor-Göteborg ± 0 % +3 % -10 % 5 179 000
Stor-Malmö ± 0 % +2 % -11 % 4 907 000

 

Fritidshuspriser

Utöver bostadsrätter och villor, visar statistiken också en nedgång på 7 % för fritidshuspriserna under den senaste 12-månadersperioden, med ett medelpris på 2 158 000 kronor.

Det återstår att se hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas under hösten och framöver, och om förväntningarna på stabilisering eller stigande priser kommer att besannas.

Källa: Svensk Mäklarstatistik