I takt med att allt fler amerikanska delstater lättar på restriktionerna kan allt fler amerikaner komma ut. De väljer frisk luft, att handla mat och i flera fall att åka till stranden eller parken. För att göra detta väljer de nästan uteslutande att ta bilen, som i sin tur kräver bensin. Efterfråga på bensin ökar således när USA lättar på restriktionerna. Detta driver på priset på såväl bensinterminer och de börshandlade fonder som ger exponering mot bensinpriset.

Enligt en analys av TomTom GPS-data från RBC Capital Markets ökar trafiken i områden som Dallas, Houston och Atlanta där restriktionerna har lättat något, rapporterar CNN. Trängseln i New York City har till och med ökat de senaste veckorna, med NYC-trafiken som återhämtade sig till 88 procent under det normala från 96 % under det normala i mitten av april.

Efterfrågan i USA har bottnat

“Efterfrågan i USA har bottnat” sade Michael Tran, RBC: s chef för global energistrategi, till CNN och pekade på en kombination av avslappnande regler i stater som Georgia och Texas, varmare väder och “hyttfeber” som de viktigaste orsakerna bakom ökningarna.

Följaktligen har den ökade trafiken lett till högre bensinbehov. Enligt GasBuddy steg efterfrågan på bensin i USA på onsdag till den högsta nivån för den veckodagen sedan 18 mars 2020, med en efterfrågeuppgång på bensin som steg med 16 procent från dess botten den 25 mars. Nivån är emellertid fortfarande 31 procent under nivån den 11 mars 2020 när ordern om att stanna hemma trädde i kraft.

Valeros affärschef Gary Simmons projicerar bensinbehov att så småningom återgå till nivåerna före Covid-19 och hävdar att vissa människor kommer att välja bort kollektivtrafiken på grund av en långvarig oro över coronavirusöverföring i trånga utrymmen, vilket kan hjälpa till att kompensera för dem som fortsätter att arbeta hemifrån.

Det minskade utbudet har också hjälpt till att stötta bensinmarknaderna. Raffinaderier sänkte produktionen kraftigt i mars och april, till cirka två tredjedelar när ekonomin stannade. Uppgifter från Energy Information Administration visar att produktionsnivån är fallit med cirka 90 procent jämfört med för ett år sedan.