Priserna på begagnade bilar fortsatte att öka under årets andra kvartal. Samtidigt märktes en ökning i försäljningen på andrahandsmarknaden, enligt en rapport från bilförmedlaren Kvdbil.

Det senaste året har präglats av höga räntor och ökande inflation. Priserna på begagnade bilar har också stigit med mer än 10 procent sedan början av året. Enligt Bilpris-index, som baseras på cirka 20 000 årliga auktionsförsäljningar på Kvdbil, noterades en prisökning på 3,9 procent under det andra kvartalet. Bensinbilar har haft den största ökningen (+12%), medan elbilar (-10,7%) och laddhybrider (-3,6%) har minskat något i pris.

Efterfrågan på begagnade bilar fortsätter att vara stark, särskilt med tanke på de höga nybilspriserna på grund av inflation och en svagare valuta. Dessutom har stigande räntor gjort privatleasing mindre attraktivt. Enligt Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, förväntas prisnivån på begagnatmarknaden förbli hög de kommande månaderna. Speciellt bilar i det lägre prissegmentet förväntas vara efterfrågade på grund av den utmanande ekonomiska situationen för många hushåll.

Under årets andra kvartal har försäljningen av begagnade bilar ökat, trots att det inledningsvis var låga försäljningssiffror för året. Totalt såldes 316 317 begagnade bilar under perioden april till juni, vilket är en ökning med 2 054 bilar jämfört med samma kvartal föregående år (+0,7%).

Exporten av begagnade bilar har också ökat under det andra kvartalet jämfört med samma period 2022, även om alla ägarbyten ännu inte har registrerats. Hittills i år har 60 779 bilar exporterats, vilket motsvarar en ökning med 20,1 procent jämfört med de första sex månaderna förra året. En svagare krona har bidragit till den fortsatta ökningen av bilar som exporteras.

Försäljningsökningen har varit mest markant för elbilar (+75,9%), följt av laddhybrider (+50,4%) och elhybrider (+44,4%). Å andra sidan minskade försäljningen av bensinbilar (-5,4%), dieselbilar (-1,0%) och etanolbilar (-0,8%) under det andra kvartalet.

Försäljningen av begagnade bilar ökade i nästan hälften av Sveriges län. De största ökningarna noterades i Stockholms län (+6,2), Jönköpings län (+4,6%), Hallands län (+3,6%) och Örebro län (+2,1%).

Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden, Q2 2023

Län Q2 2023 Q2 2022 Förändring (%)
Stockholm län 61 347 57 753 6,2%
Uppsala län 10 597 10 622 -0,2%
Södermanland län 10 255 10 451 -1,9%
Östergötland län 14 179 14 012 1,2%
Jönköping län 12 322 11 783 4,6%
Kronoberg län 6855 7005 -2,1%
Kalmar län 8129 8226 -1,2%
Gotland län 1885 1983 -4,9%
Blekinge län 5084 5207 -2,4%
Skåne län 43 366 44 785 -3,2%
Halland län 10 802 10 430 3,6%
Västra Götaland län 50 165 49 387 1,6%
Värmland län 10 458 10 385 0,7%
Örebro län 11 498 11 266 2,1%
Västmanland län 9389 9909 -5,2%
Dalarna län 10 334 10 131 2,0%
Gävleborg län 9497 9947 -4,5%
Västernorrland län 8499 8682 -2,1%
Jämtland län 4530 4747 -4,6%
Västerbotten län 8478 8432 0,5%
Norrbotten län 8572 9051 -5,3%
Totalt 316 241 314 194 0,7%

 

Drivmedel Q2 2023 Q2 2022
Antal Antal +/- Antal +/- %
BENSIN 166 884 176 363 -9479 -5,4%
DIESEL 100 345 101 371 -1026 -1,0%
ETANOL 10 157 10 236 -79 -0,8%
LADDHYBRID 12 614 8735 3879 44,4%
ELHYBRID 13 862 9220 4642 50,3%
GAS 1909 1737 172 9,9%
EL 9390 5339 4051 75,9%
ÖVRIGT 1156 1262 -106 -8,4%