Som en effekt av Corona har marknaden för sommarstugor varit hetare än på länge under 2020. Ny statistik som Fastighetsbyrån sammanställt visar även att priserna på fritidshus och bostadsrätter på många av Sveriges mest populära skidorter ökat kraftigt under året. Priserna på fritidshus har ökat mest i Funäsfjällen, hela 37 procent på 12 månader.Vad gäller bostadsrätter toppar Duved i Åre listan med en ökning på 32 procent. Det meddelar Fastighetsbyrån i ett pressmeddelande.

Fastighetsbyrån har, utifrån postnummer och statistik från Svensk mäklarstatistik, kartlagt det senaste årets prisutveckling på fritidshus och bostadsrätter i Sveriges mest populära skidorter och fjällområden. Genomsnittspriserna för perioden november 2018 – oktober 2019 har jämförts med november 2019 – oktober 2020, och det är stor skillnad i såväl prisutveckling som genomsnittliga slutpriser.

– Corona har gjort att svenskarna lägger större vikt vid sin bostad i allmänhet och i synnerhet har intresset för fritidshus ökat. Under våren och sommaren hade vi rekordstark efterfrågan på sommarboenden. Nu ser vi samma tendens för boenden på klassiska skidorter. Dock är skillnaden mellan olika orter väldigt stor med kraftiga prisökningar på vissa och prisnedgångar på andra. Lokala faktorer styr och på mindre orter kan enstaka försäljningar påverka prisbilden mycket, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Funäsfjällen och Duved i topp
Priserna på fritidshus i de skidorter som ingår i kartläggningen har ökat med 14 procent i genomsnitt, vilket är något högre än landets genomsnitt för perioden som är strax över 11 procent. Mest har priserna ökat i Funäsdalsberget, Kappruet och Funäsdalen som tillhör Funäsfjällen i Jämtland. Här har fritidshuspriserna ökat med hela 37 procent det senaste året. På andra plats kommer Orsa Grönklitt i Dalarna, 36 procent, följt av Kittelfjäll i Västerbotten, 31 procent. De högsta priserna på fritidshus hittar vi dock i Sälen-Malung där genomsnittspriset är 3 889 469 kronor.

– Vi har märkt av ett otroligt tryck på fjällmarknaden framförallt från augusti och framåt. Marknaden var sval till en början när coronapandemin slog till och anläggningarna fick stänga i förtid. Men som sagt, de senaste månaderna har marknaden verkligen kommit igång. Vi har sett ett ökat intresse för fjällen under ett par år och det är numera även att hett alternativ för sommarsemester, säger Nina Petersson, Fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Mora/Idre.

I många av landets skidorter ökar försäljningen av bostadsrätter som alternativ till det klassiska fritidshuset. I takt med den ökade försäljningen har även priserna stigit kraftigt på många håll och det gångna året steg de mest i Duved i Åre, 32 procent. På andra plats kommer Idre fjäll och Grövelsjön med en ökning på 26 procent följt av Funäsdalsberget, Kappruet och Funäsdalen där priserna steg med 18 procent.

Stora prisskillnader mellan orterna
Prisskillnaden mellan orterna i kartläggningen är stora. Genomsnittspriset för ett fritidshus i kartläggningen var under det senaste året 2 233 308 kronor. Det lägsta snittpriset hittar vi i Gesundaberget i Dalarna där fritidshusköparna betalar i snitt 1 264 643 kronor. Detta att jämföra med Sälen-Malung där snittpriset är 3 889 469 kronor, en skillnad på mer än 2,6 miljoner. När det kommer till bostadsrätter är genomsnittspriset lägre än för fritidshus, 1 938 214 kronor. Det är Åre, Tegefjäll och Björnen som har de högsta priserna, 3 482 258 kronor i snitt. Gesundaberget har även de lägsta bostadsrättspriserna i kartläggningen, 563 889 kronor.

Prisutvecklingen fritidshus

Snittpris 2018/19 Snittpris 2019/20 Förändring snittpris
Funäsdalsberget, Kappruet, Funäsdalen (Funäsfjällen) 1 716 250 2 350 000 37%
Orsa Grönklitt 1 675 000 2 272 222 36%
Kittelfjäll 1 720 714 2 247 000 31%
Gesundaberget 970 714 1 264 643 30%
Lofsdalen 2 208 984 2 806 324 27%
Branäs 2 030 684 2 441 382 20%
Vemdalen 2 274 255 2 729 675 20%
Fjätervålen 1 166 263 1 359 286 17%
Sälen-Malung 3 446 140 3 889 469 13%
Hemavan 2 158 935 2 359 516 9%
Bydalsfjällen 2 282 000 2 199 688 -4%
Tärnaby 1 667 500 1 590 588 -5%
Idre fjäll, Grövelsjön 2 316 585 2 066 522 -11%
Åre – Duved 1 897 500 1 690 000 -11%
Genomsnitt 1 966 537 2 233 308 kr 14 %


Prisutveckling bostadsrätter

Snittpris 2018/19 Snittpris 2019/20 Förändring snittpris
Åre, Duved 2 073 571 2 730 588 32%
Idre fjäll, Grövelsjön 2 021 290 2 541 000 26%
Funäsdalsberget, Kappruet, Funäsdalen (Funäsfjällen) 1 934 000 2 281 228 18%
Säfsen 824 762 920 326 12%
Dundret 984 000 1 044 286 6%
Gesundaberget 535 167 563 889 5%
Åre, Tegefjäll, Björnen 3 327 774 3 482 258 5%
Sälen-Malung 2 814 362 2 914 440 4%
Vemdalen 2 343 559 2 411 489 3%
Kungsberget 1 333 417 1 349 444 1%
Branäs 1 575 000 1 467 125 -7%
Hemavan 2 090 625 1 552 500 -26%
Genomsnitt 1 821 461 1 938 214 6 %

 


Om kartläggningen
Kartläggningen visar prisutvecklingen på bostadsrätter och fritidshus på skidorter och fjällområden i norra och mellersta Sverige utifrån postnummer det senaste året. Mäklarstatistik har jämfört snittpriserna på alla försäljningar i varje postnummer de senaste 12 månaderna, november 2019 – oktober 2020, med samma period 2018–2019. Områden med färre än fem försäljningar under någon av perioderna har exkluderats.