Idag meddelar Prevas att den tidigare aviserade avsiktsförklaringen om att överlåta Unibaps industriverksamhet har framgångsrikt slutförts. Företagen har nått en överenskommelse om att överföra Unibaps industriverksamhet, inklusive medarbetare och pågående projekt, till Prevas. Denna verksamhet kommer att integreras med Prevas från och med den 1 augusti 2023.

Unibap är känt över hela världen för sina intelligenta tillämpningar av AI och digitalisering, vilka bidrar till en mer effektiv och hållbar industri samt rymdfart. Genom förvärvet av Unibaps industriverksamhet kommer Prevas att dra nytta av deras tekniska expertis och erfarenhet för att fortsätta utveckla hållbara och innovativa AI-baserade lösningar. Unibaps industriverksamhet består av fyra medarbetare och har internationella kunder som sin kundbas.

Magnus Welén, VD för Prevas, uttrycker sin glädje över samgåendet och välkomnar de nya kollegorna. Unibaps industriverksamhet blir en integrerad del av Prevas kärnverksamhet, och tillsammans kommer de att fortsätta driva framsteg inom AI och bidra till att forma framtidens smarta industrier.

Prevas har en stark position inom produkt- och produktionsutveckling, där de är ledande inom digitalisering och automatisering av den nordiska industrin. Efterfrågan på djup teknisk kompetens ökar stadigt, särskilt behovet av att lösa komplexa problem och leverera lösningar samt ta ansvar för dessa.

Hans-Erik Wikman, regionchef i Stockholm på Prevas, förklarar att det är viktigt för dem att arbeta med intressant och innovativ teknik både i deras projekt och tillsammans med deras kunder. Förvärvet av Unibaps industriverksamhet är därför helt i linje med deras strategi då det stärker deras kompetens inom AI och Vision, samtidigt som de tillför nya kunder och en modern teknikplattform.

Övergången för Unibaps industriverksamhet till Prevas kommer att äga rum den 1 augusti, och förväntas ha en marginellt positiv inverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.