PostNord koncernen minskade nettoomsättningen med -4 % i fast valuta för jämförbara enheter och totalt uppgick den till 9 812 miljoner kronor, vilket är lägre än föregående år. Paketvolymerna minskade totalt med -1 %, medan brevvolymerna hade en betydande minskning på -14 %.

Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet var negativt och uppgick till -725 miljoner kronor, jämfört med föregående år då det var 214 miljoner kronor. Detta resultat påverkades av en nedskrivning av goodwill i Norge på 903 miljoner kronor. Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) var 135 miljoner kronor, vilket också var lägre än föregående år.

Koncernchefen, Annemarie Gardshol, kommenterade kvartalets resultat och nämnde att den minskade lönsamheten främst berodde på den svaga konjunkturen och fallande Business-to-Business-volymer i den svenska verksamheten. Dessutom påverkades lönsamheten negativt av hög inflation och strategiska initiativ.

Brevvolymerna minskade kraftigt med -14 %, medan paketvolymerna hade en mindre minskning på -1 %. Dock noterades en positiv tillväxt inom Business-to-Consumer-volymerna för första gången sedan tredje kvartalet 2021, främst på grund av populariteten hos små paket till brevlådan i Sverige.

För att förbättra lönsamheten har företaget genomfört kortsiktiga förbättringsprogram, vilket inkluderar kostnadsreduktioner och prisjusteringar för att hantera inflationen. Dessutom har de anpassat brevverksamheten för att möta den minskade efterfrågan på brev.

PostNord investerar även i en grönare och mer digital framtid. De har som mål att vara fossilfria 2030 och har redan ökat andelen förnybar energi i sin fordonsflotta. Dessutom investerar de i biogasdrivna lastbilar och eldrivna skåpbilar för distribution. De testar även AI-lösningar för att optimera paketsortering och lastning på terminaler, vilket förväntas minska koldioxidutsläppen och effektivisera logistikkedjan.

För att möta kundernas behov fortsätter PostNord att utveckla sitt paketerbjudande och har över 13 000 paketutlämningsställen i Norden. Samtidigt möter de förändringar i samhällsuppdraget för brev, särskilt i Danmark, där den samhällsomfattande posttjänsten avskaffas till förmån för en marknadsstyrd lösning. PostNord kommer att utvärdera konsekvenserna av detta för deras verksamhet och informera om det under hösten.