Starkare än väntat

I november upplevde den amerikanska arbetsmarknaden en positiv förändring. Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 199 000 personer, överträffande analytikernas förväntningar på 180 000 nya jobb enligt en sammanställning av Bloomberg. Denna ökning följer efter en tillväxt på 150 000 nya jobb i oktober, vilket tyder på en accelererande tillväxt inom arbetsmarknaden.

Analytikers bedömning och sektorspåverkan

Både SEB och Nordea har i sina morgonrapporter belyst att förväntningarna på en ökning till 180 000 nya sysselsatta delvis grundar sig i de nyligen avslutade strejkerna inom bilindustrin. Dessa strejker hade tidigare haft en dämpande effekt på jobbskapandet inom industrin.

Fallande arbetslöshet

Arbetslösheten i USA fortsatte att minska och landade på 3,7 procent i november, ned från 3,9 procent i oktober. Detta var en positiv överraskning då analytikerna hade förutspått att arbetslösheten skulle förbli oförändrad.

Löneutveckling i fokus

Löneökningstakten på årsbasis var 4 procent, vilket stämde överens med förväntningarna. Dock noterades en månadsvis ökning på 0,4 procent, något högre än den prognostiserade 0,3 procenten.

Betydelse för ekonomin och centralbankens roll

Den månatliga jobbrapporten är en viktig indikator för USA:s ekonomiska hälsa och följs noggrant av Federal Reserve. Denna senaste rapport kan ha betydande inverkan på centralbankens framtida beslut, särskilt när det gäller räntepolicy och andra ekonomiska åtgärder.