I en överraskande vändning meddelade polismyndigheten nyligen sin önskan att dra sig ur det planerade samarbetsprojektet med fastighetsbolagen SBB och K2A om ett nytt polishus i Västerås, det rapporterade VLT på onsdagen. Avtalet som tecknades under försommaren 2022 skulle resultera i en byggnad på hela 28 800 kvadratmeter. Det är nu rapporterat att polisen överväger att lämna projektet på grund av ökade kostnader som inte var förutsebara vid projektets början.

Projektet skulle inkludera inte bara polishuset, utan också Kriminalvårdens utrymmen som uppgick till 13 700 kvadratmeter. Den totala ytan för hela byggnadskomplexet beräknades till hela 42 500 kvadratmeter. Projektet är redan påbörjats med markförberedande arbeten på platsen.

Detta oväntade besked har skapat oro och förvåning i Västerås stadshus, enligt VLT. Kommunens ledande politiker har uttryckt sin önskan om att regeringen ska ingripa och hitta en lösning på den uppkomna situationen. Polismyndighetens beslut att överväga att lämna projektet har satt hela planeringen och framtidsperspektiven för bygget i osäkerhet.