PMI-total noterades i oktober till 45,7 jämfört med 43,4 i september och är femtonde månaden i rad som industrin är utanför tillväxtzonen (under 50-nivån).

“Den svenska industrikonjunkturen fortsätter att backa om än i en avtagande takt. Men utmaningarna har snarare ökat i höst, med svagare global konjunktur och ökade geopolitiska risker som kan påverka företagens produktionskedjor”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindexet för produktion var den främsta faktorn som bidrog till ökningen av den totala PMI (1,3 indexenheter) den här månaden. Därefter följde orderingången (0,5 indexenheter), sysselsättningen (0,3 indexenheter), leveranstider och lagerinköp, båda med 0,1 indexenhet vardera.

Företagen inom industrisektorn visade en ökad nivå av produktionsplaner under oktober, med ett index som nådde 55,2, jämfört med 51,8 i september. Dessa planer är något mer återhållsamma än föregående år, men fortfarande indikerar att industrin befinner sig i expansionsfasen.

– Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk i oktober till 42,7 från 44,9 i september. Pristrycket i industrin fortsätter att sjunka men inte i samma omfattning som tidigare i och med att indexet stigit från vårens bottennivåer där den svaga kronan tenderar att driva upp priserna när leverantörsavtalen ska omförhandlas, säger Jörgen Kennemar.