Abelcos portföljbolag iCandy Interactive Limited har presenterat en kvartalsöversikt för halvåret 2022 där intäkter uppgick till cirka 8,2 miljoner AUD under årets andra kvartal, vilket är det högsta någonsin i företagets historia. Det framgår av ett pressmeddelande.

 

Höjdpunkter för det andra kvartalet 2022:

  • Rekordintäkt på 8,2 miljoner AUD under årets andra kvartal, en ökning med 82% från det första kvartalet.
  • Efter den fullständiga integrationen av Lemon Sky Studios har teamet kontrakterat tjänster för spelproduktion för de kommande tre åren.
  • Sammanlagt cirka 21 miljoner aktier förvärvades genom Bolagets återköpsprogram, som kommer att fortsätta. Detta då styrelsen fortfarande uppfattar iCandy som undervärderat.
  • Bolaget är väl positionerat med en robust balansräkning där 28,2 miljoner AUD i likvid återfinns. Den totala kostnaden kommer att minska avsevärt då engångskostnaderna för förvärv nu är tagna och den ökande tillväxttakten kan realiseras.
  • Hållbar tillväxt som ska realiseras ytterligare när ökande synergier realiseras genom förvärvet av Lemon Sky Studios, Flying Sheep Studio och Gameconomy.


Intäkter
Intäkterna för halvåret 2022 uppskattas till 12,9 miljoner AUD (ej reviderade), den högsta halvårsintäkten någonsin, främst bidragande är det helägda dotterbolaget Lemon Sky Studios. Exkluderat engångskostnader för förvärv, så beräknas iCandy idag vara operativt lönsamt för första gången någonsin.

Ledningen för iCandy förväntar sig att intäktstrenden och det operativa kassaflödet kommer att fortsätta på grund av en treårig eftersläpning av spelproduktion och ytterligare adoption av dotterbolagstjänster. Lemon Sky Studios pipeline av resurser är för närvarande fylld med efterfrågan för ungefär de tre kommande åren, där de för närvarande är i ett expansionsläge.

Den finansiella informationen om Bolaget som idag släppts av iCandy i kvartalsöversikten är för närvarande föremål för granskning av Bolagets externa revisorer och kan komma att ändras. En fullständig presentation och detaljer om rörelseresultat för första halvåret 2022 kommer att redogöras och publiceras av iCandy senast den 31 augusti 2022.

Händelser under årets andra kvartal
Under det andra kvartalet slutförde iCandy förvärvet av Flying Sheep Studios GmbH (’’Flying Sheep Studios’’) som har ett brett utbud av egenutvecklade mjukvaruverktyg som utgör ryggraden i dess HTML5- och WebGL-funktioner, som i sin tur är viktiga teknologier för iCandy i utvecklandet av andra vågens produkter för metaverse spel.

Nya viktiga Web3- spel som nu genomförs av bolaget inkluderar deras första AAA- metaverse spel Metal Genesis, som för närvarande fortfarande är under utveckling, men som går snabbt framåt där en spelbar demo ska vara klar under Q4 2022. Metal Genesis är ett player-vs-player spel som utvecklas av Lemon Sky Studios.

Utöver spelutveckling ser Lemon Sky Studios en stark efterfrågan och utforskar ytterligare nya intäktsströmmar. I synnerhet tillhandahåller Lemon Sky Studios animationsutvecklingstjänster till globala gaming studios samt tv- och filmstreamings bolag.

”Det är otroligt spännande siffror som iCandy nu kan presentera. Bolaget har under de sista två åren gått från att vara en mindre studio till att vara en självständig och fullstor global spelare med en kraftig ökande omsättning. Med ett återköpsprogram som nu rullar vidare, flera spännande projekt och en kassa på nästan SEK 200M ska det bli mycket spännande att få följa iCandy som bolag.” – Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB