Plexian växlar upp med ny strategi för ökad tillväxt
Plexian är ett fintech-bolag som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Därigenom får Bolaget en omfattande exponering mot tusentals kunder och kan snabbt växa antalet användare av Edge. Genom det modulära systemet kan företag och organisationer, oavsett storlek, skapa mervärde för sina kunder och medlemmar. Bolaget lägger nu om sin strategi och gör det möjligt för fler kunder att ansluta sig till den egenutvecklade plattformen Edge. Omställningen gör att Plexian betydligt snabbare kan nå nya kunder och skapa tillväxt. Bolaget går därför in i en kommersiell fas med fullt fokus på försäljning och ökad tillväxt.

Företrädesemission för att främja kommersialiseringen 
Plexian har utvecklat den modulära lojalitetsplattformen Edge som använder sig av kortkopplade tjänster för att samla in transaktionsdata och köpmönster både i den fysiska och digitala miljön. Data samlas in i syfte att skapa en bättre förståelse för användaren av Edge, för att därigenom kunna lämna mer personifierade köperbjudanden. På så sätt ökar relevansgraden för användaren vilket i sin tur väsentligt ökar träffsäkerheten för handlaren samt ger Plexians partner en ökad förståelse för sin medlem.

Genom att Plexian ingår partnerskap med stora medlemsorganisationer där ett befintligt användargränssnitt redan är etablerat har Edge förutsättningar att snabbt nå ett stort antal användare till en mycket låg kundackvisitionskostnad. På så sätt är affärsmodellen skalbar i avseendet att den bygger på att konvertera redan existerande kundbaser hos partnerbolag till frekventa användare av Edge.

Plexians strategiska målsättning är att vidareutveckla samt kommersialisera Edge som Bolaget bedömer har en kapacitet att växa avseende tjänsteutbud samt via geografisk expansion och på så vis möjliggöra tillväxt nationellt och internationellt.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp
Genom företrädesemissionen tillförs bolaget, vid full teckning, cirka 32,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i företrädesemissionen kan bolaget, som högst, tillföras ytterligare cirka 65,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsåtaganden och garantiåtagande
Företrädesemissionen omfattas till cirka 4,8 procent av teckningsförbindelser och till cirka 45,2 procent av emissionsgarantier. Följaktligen är företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 16,4 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av företrädesemissionen.

Teckningskurs
Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,5 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,5 SEK per aktie.

Teckningsperiod
9 december – 23 december 2022

Handel med uniträtter
9 – 20 december 2022

Hemsida